Amistar i fåra i settepotetproduksjon

09.04.2019 (Oppdatert: 10.04.2019)

Amistar har i år fått en utvidelse for bruksområdet av mindre betydning (Minor Use) i potet, og kan nå benyttes i fåra ved settepotetproduksjon.

Settepotetprodusenter kan nå bruke Amistar som her primært har virkning mot jordboende sopp, som svartskurv og sølvskurv. FOTO: Morten Berntsen

Saken er første gang publisert i Grønt i fokus nr 1 2019.

 

Mange kjenner Amistar som et preparat til bruk ved angrep av tørrflekksyke og storknolla råtesopp i potet. Disse soppsykdommene kan gjøre stor skade på bladverk og potetris i sesongen, spesielt hos planter som er stresset. I forsøk i regi av NIBIO har Amistar også vist seg effektiv på bedret skallkvalitet, i form av nedgang i soppsykdommer på skallet. I år fikk Amistar derfor en utvidelse for bruksområde av mindre betydning, og er nå tillatt til bruk i fåra ved settepotetproduksjon.

 

Undersøkt i forsøk

Forsøkene ble gjennomført av NIBIO gjennom prosjektet «Økt konkurransekraft for norske poteter (2013-2017)». I en arbeidspakke ble ulike kjemiske og biologiske midler sammenlignet for å undersøke virkningen på skallkvalitet. Amistar kom i denne forsøksserien godt ut. En så også positive utslag ved tilføring på bladverket, men Amistar i fåra ga det beste resultatet.

Settepoteten kan være en viktig smittekilde for flere sykdommer. Selv når symptomene ikke er synlige, kan smitten ligge latent og utslaget komme senere. Mange soppsykdommer kan følge morknollen og videre påvirke utseende, avling og kvalitet på datterknollene. Det er der- for viktig å redusere innholdet av smitte fra soppsykdommer og virus i settepotetene, for å oppnå god avling og kvalitet i neste ledd.

 

Beskytter datterknoll

Soppsykdommene svartskurv, sølvskurv, svartprikk, blæreskurv, fusarium og foma kan smitte både ved kontakt gjennom innhøsting og/eller via jordsmitte. Beisemiddelet Maxim er det mest bredspektrede middelet for beskyttelse mot soppsmitte på settepotetene, men middelet gir ingen direkte effekt på jordsmitte.

Amistar kan derimot beskytte datterknollene mot jordsmitte. Det er et systemisk middel som virker direkte på soppene i rotsonen, og selve tilføringen må skje i området der knollene ansettes, og ikke direkte på morknoll. I praksis kan dette løses ved at 2-3 dyser blir rettet mot jorda der knollen legges. Hvorvidt en skal benytte Amistar, et annet beisemiddel eller en kombinasjon, avhenger av problematikk med knoll- og/eller jordsmitte tidligere år.

 

Kun settepotet

Det er kun tillatt å bruke Amistar i fåra ved settepotetproduksjon – både sertifisert og egen oppformering. Skulle en få overskytende poteter kan de allikevel benyttes til mat. Se Mattilsynets nettsider for tilleggsetikett.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.