Stell av eng og beiter ut sesongen

18.09.2018 (Oppdatert: 18.09.2018) Stein Jørgensen

Det er på tide å ta siste slått, slik at dette ikke koliderer med innvintringa. Enga vil uansett ikke legge på seg noe særlig mer nå, kvaliteten vil ikke bli noe bedre, og enga blir egentlig bare eldre.

Beiting kan være et alternativ til slått dersom gjenveksten har vært dårlig. FOTO: Morten Berntsen

Stubbehøyden påvirker grasets overvintringsevne, og bør være på 10-12 cm. Ved lavere stubbing er det fare for at opplagsnærings i graset går tapt. Og det helt ok at enga får en gjenvekst på rundt 15 - 20 cm etter slått.

 

Ikke glem beitene

Glem heller ikke beitene på tampen av sesongen. Nullstilling av beitet ved beitepussing, gir fristende beite til dyra, fjerner vrakgras og bekjemper ugras. Spesielt høymola bør hindres i å frø seg utover høsten. Beiting kan være et alternativ til slått, dersom været blir dårlig. Dette er kanskje mest aktuelt på sauebruk. Ved beiting om høsten er det viktig å ikke la dyra gnage det for kort, være obs på tråkkeskader, og for all del ikke beiting på gjenlegg og førsteårs eng. Uansett beiting eller slått senhøstes, viktig at det står igjen en stubb på minimum 10 cm etter slått eller beite. 

 

Herding og innvintring

Faktorer som fremmer herdinga er korte dager og lange netter. Nettene bør være kalde ned mot null grader, og dagene solrike og kjølige. Dette må skje når plantene har grønne blader. Viktig at dere ikke er ute på enga i denne perioden. Det vil kunne trigge plantene til å starte opp veksten igjen. Da trenger de ro for å kunne samle opplagsnæring til en lang vinter, og oppstart av vekst til våren.  Tar du en siste slått i slutten av oktober, se på værmeldingen og tenk kjøreskader. Blir det kulde om dagen gjør det at bruken av ensileringsmidler ikke er nødvendig, fordi gjæringa går så tregt. Fôret som høstes på siste slåtten kan gi fôrsmak, og bør / skal fôres til ungdyr, og eller brukes opp nå på senhøstenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.