Biorest øker kornavlingene

08.02.2019 (Oppdatert: 11.02.2019) Franz Anders Bakken

Biorest er en verdifull gjødselressurs der forholdene ligger til rette for bruk. Forsøk har gitt 30 til 50 kg avlingsøkning for gjødsling med biorest i kombinasjon med nitrogengjødsel sammenlignet med fullgjødsel.

Gjødsling med biorest til korn har gitt avlingsøkning i forsøksfelt. FOTO: Morten Berntsen

Artikkel er førstegang publisert i Forsøksmeldinga 2017 fra NLR Innlandet

 

Det ble lagt ut felt med biorest til korn i 2017. Feltet lå i en åker med Rødhette bygg, hos Jørgen Vik i Ringsaker. Det ble brukt biorest fra Mjøsanlegget AS på Lillehammer. På grunn av en sein våronn ble ikke feltet gjødslet og sådd før 27. mai. Dette var noe seinere enn ønsket, men avlingsnivået ble likevel høyt. 

Gjødseltyper og gjødsling

Bioresten ble ved anlegg av forsøksfeltet målt med Agros N-tester til 2,5 NH4-N per tonn. Forsøksplanen ble lagt opp etter dette, slik at vi skulle gjødsle med 12 kg N der vi supplerte med mineralgjødsel og regnet med 75 prosent utnyttelse av NH4-nitrogenet i bioresten. Det ble også tatt ut en prøve av bioresten, som ble sendt til anlaysring. Prøven viste disse analyseverdiene:

  • Tørrstoff: 3,2 prosent
  • Næringsstoffer, kg pr tonn: Total-N: 3,1, NH4-N:1,9, P:0,5, K:1,1

Svovelinnholdet i bioresten er omtrent som i husdyrgjødsel, men er det kaldt vær om våren blir S lite tilgjengelig. Derfor har vi med noen ledd i forsøket der vi supplerer med mineralgjødsel for å se på responsen. Med 8 kg nitrogen i 22-3-10 gis det 1,2 kg svovel. 4 kg N i Sulfan gir 1,5 kg svovel og 4 kg N i Opti-NS gir 0,9 kg svovel. 

Resultater

Forsøket viser en god effekt ved gjødsling med biorest. Det er 215 kg avlingsøkning per dekar fra ugjødslet ledd til gjødsling med 4 tonn biorest. Det er også avlingsøkning på 30 og 50 kilo per dekar i rutene behandlet med biorest i kombinasjon med Opti-NS og SULFAN, i forhold til gjødsling med 12 kg N i 22-3-10. 

Tabell 1: Resultater fra forsøk med biorest i Ringsaker i 2017. Feltvert: Jørgen Vik.

Gjødsling Tildelt nitrogen, kg NH4/daa (75 % tilgjengelig) Kornavling (kg/daa) Kostnad mineralgjødsel (kr/daa)
Ugjødselt 0 268 0
4 tonn biorest 5,7 483 0
8 kg N i Fullgjødsel 22-3-10 8 516 137
12 kg N i Fullgjødsel 22-3-10 12 553 204
4 tonn biorest + 4 kg N i Sulfan 9,7 606 45
4 tonn biorest + 4 kg N i Opti-NS 9,7 583 41

Oppsummering

For å få størst mulig nitrogeneffekt er en avhengig av rask nedmolding, på samme måte som med husdyrgjødsel. Full gjødsling med biorest tilsier at det blir et stor volum å håndtere. I praksis er det best å bruke mindre mengde biorest og supplere med mineralgjødsel. Type mineralgjødsel må bestemmes ut i fra jordanalysen på det enkelte skiftet. Næringsinnholdet i jorda hos Vik var slik at foresten kombinert med en nitrogenrik mineralgjødsel passet godt, det er også disse leddene i forsøket som kommer best ut. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.