Vår- og delgjødsling til bygg

12.03.2019 (Oppdatert: 12.03.2019) Petter Fredriksen

Delgjødsling i bygg viser i dette forsøket ingen sikkert avlingsøkning, men kan gi andre fordeler som kapasitet i våronna, redusert utvasking og klimahensyn.

Delgjødsling i bygg viser ingen sikre avlingsutslag sammenlignet med vårgjødsling. FOTO: Morten Berntsen

Artikkelen er første gang publisert i Forsøksmelding 2018 fra NLR Innlandet. 

 

Delgjødsling av bygg er interessant av flere grunner. Mindre gjødsel i såmaskinen vil øke kapasiteten i våronna. Mindre fritt nitrogen i jorda vil redusere faren for utvasking. Ved delt gjødsling kan man enkelt korrigere gjødselmengden etter forsommerværet.

Feltet er anlagt hos Per Tore Indset på Elverum. Området ansees som nedbørssikkert, og selv i et tørt år ble det relativt gode avlinger. Det ble registrert 261mm i perioden 1.mai – 28.aug. Det ble sådd Rødhette seksradsbygg den 25.05 som ble høstet 29. august. Delgjødsling ble gjennomført i kornets buskingsfase (BBCH 23) med Opti NS 27-0-0. Det ble brukt Fullgjødsel 22-3-10 til vårgjødsling.

Feltet ble anlagt med 9 gjødslingsledd og 2 gjentak som vist i tabell 1.

 

Resultat

Av resultatene i Tabell 1 viser ingen avlingsøkning ved å delgjødsle bygg ved lik sum kg nitrogen, det er snarere tvert imot høyere avling i flere av leddene ved å gi all kunstgjødsel om våren. Høyeste avling på 467 kg/daa er oppnådd i ledd 4 – Gjødslingsplan + 4kg N, mens ledd 9 – Gjødslingsplan + delgjødsling 6 kg N ga 460 kg/daa.

 

Tabell 1: Beskrivelse av de ulike ledd og resultater fra delgjødslingsforsøk i bygg. Viser beskrivelse av leddende, total kg tilført nitrogen og avling med 15 prosent vanninnhold. 

Ledd Beskrivelse kg N/daa Kg avling v 15 % vann
Vår Delgjødsling Sum
1 Grunngjødsling 9,5   9,5 386
2 Gjødslingsplan -2 kg N 11,5   11,5 419
3 Gjødslingsplan 13,5   13,5 428
4 Gjødslingsplan +2 kg N 15,5   15,5 433
5 Gjødslingsplan +4 kg N 17,5   17,5 467
6 Gjødslingsplan +6 kg N 19,5   19,5 440
7 Gjødslingsplan + delgjødsling 2 kg N 13,5 2 15,5 445
8 Gjødslingsplan + delgjødsling 4 kg N 13,5 4 17,5 416
9 Gjødslingsplan + delgjødsling 6 kg N 13,5 6 19,5 460

 

Diskusjon

Selv om delt gjødsling ikke har gitt avlingsøkning i disse forsøkene, kan det være andre faktorer som gjør delt gjødsling aktuelt. I en tid der antall kornbønder er synkende og arealet per kornbruk stadig øker, blir det mer og mer viktig med effektive løsninger for å få gjort unna våronna til rett tid på hele arealet. Ved bruk av delt gjødsling reduseres den gjødselmengden som skal ut på åkeren om våren, og såingen blir mer rasjonell. Ved å holde igjen noe av N-gjødsla om våren får en også større mulighet til å tilpasse gjødselnivået til årets vær og vekstforhold og åkerens tilstand.

Det finnes andre forsøk (Hoel & Tandsæther 2006) som viser positivt avlingsutslag for delt gjødsling i år med mye nedbør på forsommeren.

 

Kilde

Gjødslingsmetoder og strategier til bygg. Jord og plantekultur 2017, NIBIO bok 3 (1)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.