Delt gjødsling til bygg

30.10.2017 (Oppdatert: 30.10.2017) Åsmund Langeland

Avling er alene ikke nok til å rettferdiggjøre delt gjødsling til bygg. Økt kapasitet i såinga, redusert utvasking og klimahensyn kan være argumenter for å dele gjødslinga til bygg.

Avling alene er ikke et argument for å dele gjødslinga i bygg. FOTO: Morten Berntsen

Bakgrunnen for å dele gjødslinga til bygg er å sikre at planta får mest mulig optimal tilgang til næring gjennom vekstsesongen og på den måten legge til rette for høye avlinger. Ved å dele gjødsling med nitrogen kan vi supplere for de tapene som ofte skjer i perioden før planta har et vesentlig næringsopptak, og justere for endringer i vekstforholdene. Jorda er et dårlig og svært ustabilt gjødsellager fordi fritt nitrogen raskt tapes ved ut- og nedvasking eller omdannes til lystgass og fordamper. 

 

Økt kapasitet i våronna

Ønske om å øke kapasiteten på såmaskina til fordel for mer såkorn og mindre gjødsel er en vanlig årsak til at mange ønsker å dele gjødslinga.

 

Klimaeffekter

Lystgass som frigjøres fra overskudd av nitrogen i jorda er en svært skadelig klimagass. Delt gjødsling som reduserer mengden fritt nitrogen i jorda vil være et av flere klimatiltak i jordbruket for å redusere utslippene av lystgass fra jorda. 

 

Forsøk med delt gjødsling

Det er de siste årene gjennomført flere forsøksserier med delt gjødsling til bygg. Resultatene varierer og viser at delt gjødsling til bygg kan ha en tendens til å øke avlinga i enkelte forsøk, spesielt de årene en ser at det har vært mye nedbør på våren. Andre forsøk har ikke vist effekt på avling av å dele gjødslinga. Generelt har avlingsøkningen i forsøkene ikke vært stor nok til alene å rettferdiggjøre ekstrakostnadene ved å dele opp gjødslinga. 

 

LES MER: Dyrkingsteknikk Mirakel vårhvete

 

Tidspunkt må tilpasses mengden

I de forsøkene som gav tendens til meravling viser også at tidspunkt for gjødsling er avgjørende for å ta ut avlingseffekten. Bygg har et relativt tidlig næringsopptak og rett tidspunkt for delgjødsling må gjøres ut fra hvor mye nitrogen som blir gitt ved såing. Forsøkene viser at ved vårgjødsling med 5 kg N/daa må delgjødsling ikke skje senere enn begynnende busking, spesielt på lett jord. Ved moderat grunngjødsling, mer enn 8 kg N/daa, kan tidspunktet for delgjødslinga utsettes noe frem mot begynnende strekking.

Svak grunngjødsling (5 kg N/daa) kombinert med sterk delgjødsling sent kan føre til økt fare for etterenning.

 

Heller føre var

Tidspunkt for delgjødsling må tilpasses fuktighetsforholdene i åkeren slik at planta faktisk får tilgang til nitrogenet. Det anbefales derfor heller være litt føre var enn å utsette gjødslinga. Tør jord transporterer nitrogen svært dårlig ned til rota.

 

Ingen effekt på legda

Forsøkene viste at tidspunkt for delt gjødslinga ikke hadde betydning for legde i feltene.

 

Valg av rett gjødseltype

Bruk gjødslingsplanen til å beregne rett kombinasjon av fullgjødsel til grunngjødslinga og en nitrogenrik gjødsel til delgjødslinga. Den nye Fullgjødseltypen 21-6-6 er tilpasset delgjødsling og sikrer nok fosfor, selv om en velger en nitrogengjødsel.

Aktuell fordeling mellom grunngjødsel og delgjødsling kan være å gi ca 8 kg som grunngjødsel og supplere med planlagt mengde, justert for vekstforhold ved begynnende busking.

 

Kilder: Hoel, Bernt. 2007. Delt gjødsling til bygg og havre, Bioforsk FOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007

Olsen, A.K. B., Hoel B. 2017. Gjødslingsmetoder og strategier til bygg. Jord og plantekultur 2017, NIBIO bok 3 (1).

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.