Dyrkingsrettleiing – Jordbærdyrking i økologisk landbruk

21.12.2017 (Oppdatert: 10.01.2018)

Ein rikt illustrert dyrkingsrettleiing for økologisk jordbærdyrking er no klar. Her tek vi for oss jordbærdyrkinga frå A til Å.

Aukande etterspørsel etter økologiske produkt, gjer jordbærdyrking aktuelt. FOTO: Morten Berntsen

Det er lagt vekt på at dyrkingsrettleiinga er rikt illustrert. Ein kan skrive side opp og side ned om sjukdommar og skadedyr, men uten bilder hjelp det lite. I denne rettleiinga kan du sjølv sjå korleis skadegjeraren ser ut. 

No kan du også lese dyrkingsrettleiinga på nett.