Eget såkorn krever god kontroll

23.10.2018 (Oppdatert: 23.10.2018) Åsmund Langeland

God såvare av egen avl krever aktiv oppfølging av lageret gjennom hele lagersesongen. Analyse av spireevnen sikrer at du kan beregne rett såmengde og avdekker behov for beising.

FOTO: Morten Berntsen

Ved bruk av eget såkorn er du selv ta ansvarlig for at kval- iteten slik at du får det resultatet du ønsker etter såing. Det krever at du har kontroll på hele prosessen fra tresking, tørking, lagring og såing. I verste fall spirer ikke kornet, eller det får en dårlig start med frøoverførte sykdommer.

 

Ikke tørk kornet for hardt

Såkorn skal tørkes varsomt for at spireevnen ikke skal skades under tørkinga. Lufttemperaturen skal ikke overstige 45 °C i bingetørker. Kornet bør heller ikke tørkes ned til under 15 % vann for å ikke skade spiren. Kornet er ikke lagerfast før kornet er avkjølt!

 

Lagring, ikke oppbevaring

«Kornet skal lagres, ikke oppbevares» sa vår tidligere maskintekniske rådgiver Gunnar Schmidt. Med det mente han at lagring er en aktiv prosess som krever op- pfølging. Lagringsevnen til kornet er ikke bare avhengig av vannprosent, men også av temperatur. Ved temperatur over 10 °C har korn ved 15 % vann begrenset lagringsevne! Kornet «puster» og slipper ut vann og varme, og vanninnholdet kan øke raskt i denne selvforsterkende prosessen. Temperaturen skal derfor måles hver 14 dag, spesielt i perioden på høsten og på våren så lenge utetem- peraturen er relativt høy. Ved økning i temperaturen må lageret rulleres og kjøles med luft.

 

Spireprøve måler kvaliteten

Spireprøven angir spireevnen, behov for beising og ikke minst om kornet er spiretregt. Spiretesten er en billig kvalitetstest for å sikre at du får mest mulig ut av såkornet. Spireprøven består av noen hundre gram korn som skal representere hele partiet. Slurvete prøvetaking kan derfor gi villedende analyseresultater. En risikerer å vrake et parti med ellers godt såkorn, eller å så ut et dårlig parti. Ved riktig utført prøvetaking, unngår enn dette!

Ved påvist spiretreghet må kornet ettermodnes ved høy temperatur for at spiretregheten skal oppheves. Lagring ved 20 grader C i 3-5 uker opphever spiretregheten.

 

Rensing og eventuell beising

Eget såkorn må renses for å unngå spredning av ugras, og for å unngå at halmrester og annet bøss skaper problemer i såmaskina. Ved påvisninga av beisebehov må en kontakte lokal mølle for beisning av partiet.

 

Små korn gir lav såmengde

Kornsesongen 2018 har gitt mye små korn og dermed lav tusenkornvekt (tkv). Målet er å etablere ca 400 spirer pr m2 ved normal såtid. Et parti med tkv på 32 g vil da gi en såmengde på 14 kg/daa mot et parti med tkv på 46 g en såmengde på 20 kg ved 90 prosent spireevne.

Du kan selv beregne tusenkornvekta ved å telle opp 100 frø fra en representativ prøve av partiet og veie denne. Gang vekten med 10 og du har tusenkornvekta. Gjenta gjerne en gang til med en ny prøve og regn ut gjennomsnittet for å få et sikrere måling.

Slik regner du ut såmengden:

Såmengde (kg/daa) = (Plantetetthet x tusenkornvekt)/(spireprosent x 10)

Grønt i fokus

Saken er førstegang publisert i Grønt i fokus nr. 3 2018. 

Bladet sendes til alle medlemmer fire ganger i året. 

 

Hvis du ønsker å bli medlem, registrer deg med en gang:

> Bli medlemFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.