Tørt fôr, med normalt protein, men redusert energiverdi

30.11.2018 (Oppdatert: 21.12.2018) Oddbjørn Kval-Engstad

Artikkel oppdatert med statistikk pr 17.desember. Grovfôret fra Innlandet i 2018 er langt tørrere enn vanlig, tørrere enn normalt ønskelig, men kanskje riktig i år med tanke på apetitt og vomfylling. Tross små avlinger er protein ganske normalt, mens tørke- og varmestress har gitt mye ufordøyelig fiber og redusert energiverdi.

Artikkelforfatteren har fått snusen i noe - godt eller dårlig? Foto: Morten Berntsen

Fôranalysestatistikken pr. 17.desember bekrefter tidligere resultater: vi har mye tørt fôr i år, med 8-10 % høgere tørrstoff enn 2017 i gjennomsnitt. Tross små avlinger er proteininnholdet ganske normalt, i alle fall på samme nivå som 2017. Energiverdien er litt lågere enn i fjor, og det skyldes høgere andel ufordøyelig fiber (iNDF). Vi har også tidligere sett at varme og tørkestress inn mot slått har gitt økt andel iNDF, seinest i 2014, så effekten er ikke uventa. I år er dette særlig tydelig i 2.slått, der NDF alene burde tilsi tidlig høsta fôr med høg energiverdi. Noe av det samme finner vi også i 3.slått. Vi har ikke sammenligningsgrunnlag fra 2017 for 3.slått, men 2018-talla viser tørrere fôr enn forventa, med tanke på sein slått for mange. Her viser gjennomsnittet relativt høgt protein, men mye ufordøyelig fiber, så dette blir spesielt å handtere i fôringa.

Stol ikke på statistikken - ta egne prøver

Gjennomsnittstall dekker stor variasjon, så det er all grunn til å få analysert eget fôr. Vi har sjøl blitt skuffa av resultat av prøver fra 2.slått med lite strå og mye blad, som har kommet tilbake med svært låge energiverdier. Men ved å sjekke varmesum mellom slåttene, "stemmer" resultatet ganske bra. Mange har fått med seg over 200 døgngrader ekstra i løpet av 7 uker mellom 1. og 2.slått!

For øvrig ser vi at Hedmark ligger litt foran skjema med prøvetaking sammenligna med tidligere år, mens Oppland ligger langt etter med drøyt 200 færre prøver fra 1.slått og 100 færre fra 2.slått. Tidspunkt for sammendraga er om lag likt i 2017 og 2018, så nå er det direkte sammenlignbart. Prøvetallet er kanskje et signal om at det er vesentlig mindre fôr å velge i for opplendingenes del. Vi håper de kommer etter litt mer, for det er viktig også å disponere fôret riktig.  Erfaringene med kraftfôr av type grovfôrerstatter spriker litt, og det er sannsynlig at grovfôret og dermed samla fôrrasjon er årsaken til dette.

Generelt god gjæringskvalitet, men pass på varmgang og sporer

Vi har ikke tatt med resultater for surfôrgjæring her, men i gjennomsnitt er kvaliteten god. Med såpass tørt fôr blir det begrensa gjæring og lite gjæringsprodukter. Vi hadde nok forventa litt bedre uttelling med høgere sukkerinnhold enn i 2017. To ting må vi passe ekstra godt på: sporer og varmgang. Faren for varmgang er stor med tørt fôr i silo, og det er lett å få med jord/-støv og dermed sporer når du raker strenger under forhold som i sommer.

FEm/kg tørrstoff beregna av oss

I statistikken kommer ikke FEm/kg tørrstoff med. Denne har vi derfor beregna sjøl fra NEL20-verdien, med standardfaktoren 7,075 MJ pr FEm.

Resultater 1.slått

1.slått Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st. Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Hedmark 405 46.0 6.04 0.85 14.7 496 179 84
Oppland 463 48.0 5.93 0.84 14.9 504 190 77
Hedmark -17 356 36.2 6.17 0.87 14.6 519 163 65
Oppland -17 688 40.4 6.12 0.87 15.0 517 168 77

Resultater 2.slått

2.slått Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st. Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Hedmark 250 38.3 5.87 0.83 15.1 468 192 64
Oppland 309 36.3 5.79 0.82 15.5 470 199 59
Hedmark -17 242 31.4 5.98 0.85 14.0 509 174 61
Oppland -17 406 34.3 5.98 0.85 15.3 506 177 65

Resultater 3.slått

3.slått Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st. Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Hedmark 71 33.1 6.04 0.85 17.1 429 180 66
Oppland 59 30.3 6.14 0.87 18.1 426 164 60

 

Regionvise resultater

Vi har også satt opp sammendrag for regioner innafor NLR Innlandet, til orientering og sammenligning. Som vi ser spriker tallgrunnlaget mye, så vi skal ikke dra bombesikre konklusjoner om regionforskjeller. Men generelt henger Gudbrandsdalen etter i år, ikke minst sammenligna med naboene i øst. Det ble ganske tydelig utover sommeren at østerdølene kom bedre ut avlingsmessig enn gudbrandsdølene, så det er kanskje snakk om mer normalt fôr i Nord-Østerdal. Pr nå er kanskje den største skuffelsen Ottadalen, som tross alt var flinke til å vatne og dermed begrense avlingsskadene.

1.slått              
Region Antall Tørrstoff-% NELp20 FEm Råprotein, % NDF iNDF
Hedmarken 106 47.8 6.05 0.85 15.3 497 177
Sør-Østerdal 15 54.8 6.07 0.86 14.6 496 181
Trysil-Engerdal 13 45.6 6.17 0.87 15.4 472 171
Nord-Østerdal 237 44.1 6.06 0.86 14.5 490 177
Vestoppland 92 47.8 5.98 0.85 15.0 496 188
Valdres 87 50.8 5.92 0.84 14.9 490 198
Sør-Gudbrandsdal 55 42.7 6.07 0.86 15.1 490 177
Midt-Gudbrandsdal 80 50.4 5.87 0.83 14.4 505 196
Ottadalen 93 47.3 5.83 0.82 14.8 525 193
Lesja/Dovre 55 47.0 5.94 0.84 15.2 512 182

 

2.slått              
Region Antall Tørrstoff-% NELp20 FEm Råprotein, % NDF iNDF
Hedmarken 85 44.5 5.94 0.84 16.0 456 187
Sør-Østerdal 10 41.3 5.53 0.78 15.0 474 237
Trysil-Engerdal 10 41.0 5.85 0.83 15.4 476 200
Nord-Østerdal 133 33.3 5.90 0.83 14.8 470 187
Vestoppland 48 37.1 5.88 0.83 15.8 459 193
Valdres 56 38.0 5.91 0.84 16.2 452 191
Sør-Gudbrandsdal 43 36.4 5.88 0.83 15.8 461 189
Midt-Gudbrandsdal 60 32.3 5.79 0.82 15.2 478 197
Ottadalen 72 36.1 5.65 0.80 15.3 487 213
Lesja/Dovre 30 39.9 5.67 0.80 14.6 478 204

 

3.slått              
Region Antall Tørrstoff-% NELp20 FEm Råprotein, % NDF iNDF
Hedmarken 45 34.2 6.02 0.85 17.0 430 183
Sør-Østerdal 2 34.8 5.77 0.82 14.9 443 209
Trysil-Engerdal 1 22.0 6.43 0.91 22.5 395 132
Nord-Østerdal 17 28.4 6.34 0.90 18.2 430 149
Vestoppland 18 35.4 6.33 0.90 19.8 417 160
Valdres 3 30.4 6.36 0.90 20.0 425 135
Sør-Gudbrandsdal 17 27.8 6.02 0.85 17.4 420 165
Midt-Gudbrandsdal 12 27.6 5.89 0.83 14.5 448 189
Ottadalen 7 31.4 6.21 0.88 18.5 457 156
Lesja/Dovre 3 32.9 6.13 0.87 20.2 383 151

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.