Tid for fôrprøvetaking og balleveging

29.09.2017 , Oddbjørn Kval-Engstad , Stein Jørgensen

Vekstsesongen nærmer seg slutten, og det er tid for å tenke innefôring og kartlegge kvalitet og mengde grovfôr du rår over. Forhåpentligvis har du full kontroll på plassering og antall rundballer, men all erfaring viser at tørrstoff og kvalitet varierer og at gjennomsnittstall og standardverdier er lite verdt når du har klare mål for produksjonen. Med andre ord trengs fôranalyser. Veiing av rundballer gir bedre grunnlag for å vurdere fôrlageret, mens vi med silo må basere oss på blanding av (gamle) standardtall, erfaring og tørrstoff-resultat.

Stikk fra enkeltballer samles til ei fellesprøve pr parti. Foto: Morten Berntsen

Når kan fôrprøvene tas ut ?

Vanligvis sier vi at surfôr er ferdiggjæra 5-6 uker etter legging i silo. Gjæringa kan være tidligere ferdig i rundballer, og prøver kan tas fra 4-6 uker etter pakking. Tida avhenger noe av temperatur, som i praksis slår ut på fôr høsta etter august. Blir det kaldt etter at rundballene er pakka, vil gjæringa gå saktere. Vassrikt fôr høsta ved låge temperaturer er også kaldt i seg sjøl og vil få sein gjæring, og av og til er det like grønt ved fôring som ved pressing.

Har du brukt ensileringsmiddel av Kofasil-type skal fôret ligge 4 uker før fôring, slik at nitritt omdannes til ammonium. For å få riktig fôr og gjæringsresultat blir det også et krav før uttak av prøve.

Vent med å ta ut fôrprøve til du er sikker på at fôret er ferdiggjæra dersom du er spesielt ute etter gjæringskvalitet. Generelt er dette viktigst på fuktige til moderat fortørka fôr, da gjæringa er kraftigere i fuktig enn i tørt fôr.

Fôranalyse sikrer fôrutnytting

Kvaliteten, både næringsmessig og hygienisk, har betydning for fôropptaket. Uansett hvor god avlinga er, og hvor godt det ligger til rette for appetittfôring, er det først når fôrprøvene foreligger at det gir mening å sette opp en detaljert fôrplan.

Kunnskap om energi, fiber (NDF, iNDF) og protein er grunnlaget for å kunne lage en god fôrplan.  Dette kan hjelpe deg å velge riktig kraftfôr, kanskje du bruker for dyrt kraftfôr etter gammel vane. For dyra er det kjempeviktig med en riktig næringsbalanse for å kunne produsere på høgt nivå, enten det er storfe eller småfe. Husk at både overfôring og underfôring er dårlig økonomi.

Økologisk fôr kjennetegnes ved at fôret ofte har lite NDF på grunn av høgere kløverinnhold, men likevel noe lågere fordøyelighet enn konvensjonelt fôr. Konsekvensen blir at gjødselkonsistens blir et viktig sjekk-punkt. Behovet for AAT-rike fôrslag er ei utfordring i økologisk mjølkeproduksjon. Derfor er det uhyre viktig at fôret får optimal gjæring slik at verdifull energi og AAT ikke går tapt.

Det er nødvendig å ha egne analyser for å planlegge fôringa. Standard fôrverdier blir aldri godt nok. Egne prøver gir større trygghet for at du kan optimere fôrrasjonen med rett kraftfôrslag til mjølk-og kjøtt-produksjon og gi riktig mengde kraftfôr.

Ta prøver sjøl ?

Du kan ta prøver sjøl, eller få hjelp av en rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet. Rådgiverne har tilgang til fôrprøvebor, som gjør det lettere å få tatt ut materiale fra flere rundballer og for enkeltes del djupere lag i siloen. Du kan ta prøver sjøl ved å ta to-tre never fra åpna baller og legge i samlepose i fryseren inntil du har fått samla det du trenger eller vil ha med. Bland godt og ta ut høvelig mengde til innsending. Du skal alltid ta prøve fra flere baller og flere plasser i hver ball, eller tilsvarende flere plasser i en silo.

En god fôranalyse starter med uttak av representative prøver, dvs du må velge fôr du vet er typisk for garden. Har du mange partier og må prioritere, så velg fra de store partiene som betyr mye i fôringa og velg fôr der du kjenner sammensetning (spesielt kløverandel) og gjødsling godt. Artsblanding og gjødsling er spesielt viktig om du trenger mineralanalyse av fôret. Vil eller må du lage samleprøver, så ta fra fôr med mest mulig lik bakgrunn eller fôr som brukes samtidig. Samleprøva av f.eks. hele 1.slått har sjelden noen verdi. Bland ikke prøver fra ulike slåtter, sjøl om det er fra samme skifte. Kvaliteten er praktisk talt alltid ulik mellom slåtter, og prøvene skal jo brukes til å bestemme hvordan du skal disponere fôret, evt hvordan du skal blande ulike kvaliteter.

Fôrprøver med NLR Innlandet

Du kan få hjelp med fôrprøvetaking fra alle våre kontor, der Blæstad, Lillehammer, Vinstra, Skjåk og Dombås disponerer egne bor, og de øvrige enten får hjelp fra nabo-kontor eller samarbeider med TINE. Siden det sammenfaller med jordprøvesesong nå, er det lurt å melde fra noen dager på forhånd. Du får også råd om valg av analysepakker fra våre rådgivere.

Vi kan også tilby veiing av rundballer, og det er erfaringsmessig svært nyttig, ikke bare ved salg av fôr. Når du vil ta ut prøve fra rundballer, så prøv å få veid flere baller før uttak av fôrprøve. Tørrstoffinnhold har størst betydning for kg fôr pr fôrverdi (FEm, NEL) og mye å si når du skal sette opp fôr- eller mikseseddel. Vi opplever gjentatte ganger at vekta spriker 100-200 kg mellom baller plukka fra samme parti, og ofte er det varierende tørrstoffinnhold som er årsaken.

«Surfôrtolken» er et verktøy for vurdering av fôranalyseresultater som flere rådgivere i NLR Innlandet bruker. Med dette tar vi utgangspunkt i dine analyseresultat, og gir deg ei oversiktlig tilbakemelding om kvaliteten på grovfôret og mulige forbedringsområder. I et skjema på éi A4-side får du presentert de viktigste verdiene fra din fôranalyse med kommentar og ei samla vurdering av resultatet med tips om endringer for neste sesong. Rådene kan gjelde f.eks. valg av slåttetidspunkt, fortørkingsgrad, ensileringsmiddel og tilpassing av gjødslinga om du har bestilt mineralanalyse.

Mineralanalyse av surfôr kan være svært nyttig, og ikke bare for mineralbalansen i fôret, der analysen kan avsløre årsaker til problem i fjøset. I tillegg kan en mineralanalyse fortelle oss om du gjødsler riktig med tanke på avlingsnivå og type gjødsel.

Kontakt din nærmeste grovfôrrådgiver (oversikt alle ansatte) om du vil benytte deg av våre tilbud.

Priser

Vi har valgt et opplegg med stykkpris i 2017. Slik som med jordprøvetaking har vi ei oppmøteavgift som gjør at det lønner seg å ta alle prøver i en omgang.

Alt i tabellen er er medlemspris. Ikke-medlemmer (i den grad vi har kapasitet) betaler dobbelt pris.

Analysekostnader kommer i tillegg til våre priser.

Oppmøte  kr 400 pr besøk
Uttak av ei fôrprøve, inkl veiing av 3 baller, med skjema og innsending  kr 300 pr prøve 
Tolking av analyseresultat i Surfôrtolken og tilbakemelding kr 300 pr prøve 

Tolking av analyseresultater fra prøver tatt av andre (du sjøl, TINE-rådgivere m.fl.) 

kr 400 pr prøve 

 

Les mer: Grovfôrprøver gir deg vurderingsgrunnlag (med video)

Les mer: Hvor bra ble avlinga i 2017?Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.