Fôrverdi av halm

10.07.2018 , Oddbjørn Kval-Engstad

Årets fôrmangel har gitt interesse for halm som fôrmiddel, med spørsmål om hvilke arter som gir best halm og hvilken behandling som øker fôrverdien mest. Her finner du noen tabellverdier du kan bruke til hjelp.

Vi finner relativt få og gamle tall for fôrverdi av ulike halmtyper i fôrtabellene. Flere av de vi bruker er nok omregna verdier fra gamle fôrtabeller. Her er et skjønnsmessig utvalg fra verdier henta fra den åpne delen av NorFor. Det er verdt å merke seg at kvalitetsforbedringen med ammoniakkbehandling eller dyppluting er vurdert lågere i dette systemet enn i eldre fôrvurderingssystem.

Art Behandling TS% NEL20, MJ NEL8, MJ FEm/kg TS* Råprotein, g/kg TS NDF, gram pr kg t.st. Fordøyelighet organisk stoff
Bygg Ubehandla 90 2.98 4.07 0.42 40 770 55
  Ammoniakk-beh. 85 3.72 4.74 0.53 88 745 61
  Dyppluta 24 - - - 40 539 -
  Dyppluta m/urea 25 4.35 5.40 0.61 115 611 67
Havre Ubehandla 89 2.61 3.51 0.37 36 770 44
  Ammoniakk-beh. 85 3.5 4.43 0.49 82 760 56
  Dyppluta m/urea 31 4.3 5.53 0.61 91 641 72
Hvete Ubehandla 90 - - - 36 769 -
  Ammoniakk-beh. 88 - - - 81 769 -
  Dyppluta 32 - - - 19 640 -
Høsthvete, Ubehandla 85 2.78 3.93 0.39 33 820 44
Danmark Ammoniakk-beh. 85 3.52 4.73 0.50 80 800 54
Rug,  Ubehandla 85 2.39 3.42 0.34 38 820 40
Danmark Ammoniakk-beh. 85 2.99 4.13 0.42 80 800 48
* Beregna verdi, basert på omregningsfaktor for godt grovfôr i balansert fôrrasjon med høgt fôropptak (20 kg tørrstoff)

NEL: netto energi laktasjon, ved henholdsvis 20 og 8 kg tørrstoff-opptak. FEm: fôrenhet mjølk. NDF: "fiber", som trengs til drøvtyggere og kan bli både for låg og for høg i rasjonen. 

Danske tall for halm fra høsthvete og rug er tatt med til sammenligning for hvetehalm, der det mangler verdier for fordøyelighet og energiinnhold.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.