Fôrverdi av halm

14.09.2018 (Oppdatert: 14.09.2018) Oddbjørn Kval-Engstad

Årets fôrmangel har gitt interesse for halm som fôrmiddel, med spørsmål om hvilke arter som gir best halm og hvilken behandling som øker fôrverdien mest. Artikkelen er revidert i september 2018, med oppdaterte verdier.

Tidligere i sommer publiserte vi her et utvalg fôrverdier for halm, henta fra den åpne delen av NorFor, sammen med vår egen omregning fra NEL20 til FEm/kg tørrstoff. Flere av disse avvek fra tidligere vurderinger, og flere fôringseksperter har seinere drøfta hva som er "riktige" verdier. Et sentralt spørsmål er hvilken fôringssituasjon som er mest aktuell, og det synes åpenbart at fôrverdi i intensiv mjølkeproduksjon ikke er det mest sentrale. Tvert imot er vedlikeholdsfôring eller livberging av sau og storfe mest aktuelt kommende vinter.

Leidulf Nordang i Felleskjøpet Fôrutvikling har gjennomgått ei rekke kilder, både fra Norden og Europa for øvrig. Han fant en del sprik i verdiene, men synes å ha kommet til gode forslag til verdier. Vi slutter oss til disse, og anbefaler dem for praktisk bruk. 

Forslag til verdi av ulike halmtyper til ammekyr, ungdyr og sau:

Ubehandla halm 0,50 FEm/kg TS
Ammoniakkbehandla halm 0,68 FEm/kg TS
Dyppeluta halm 0,74 FEm/kg TS

Tørrluta halm lå nær oppunder dyppeluta i grunnlagsmaterialet. Effekt av ureabehandling er mer usikker, et sted mellom ubehandla og ammoniakkbehandla alt etter hvor godt prosessen går - se også urea som alternativ.

Nordang sin dokumentasjon viser en del sprik i verdier mellom halm fra ulike kornarter, og gir ikke godt grunnlag for å skille mellom artene. Av og til har bygghalm best verdi, andre ganger hvetehalm. Vi vil nok oppleve variasjon også i praksis, alt etter vekstforhold (eks tørkestress - bedrer fordøyelighet), halmmengde og treske- og bergingsforhold. Trolig betyr det vel så mye som kornarten.

Vår egen vurdering av tallgrunnlaget er at vi kan forvente 3,5-4 % råprotein i ubehandla halm, og ca 4 % mer i ammoniakkbehandla halm. Ammoniakkbehandling og særlig dyppluting øker fordøyeligheten, men talla viser svak senking av NDF (fiber) med ammoniakk - fra ca 770 gram NDF/kg TS i ubehandla til 740-750 gram NDF/kg TS i ammoniakkbehandla halm. Dyppluting er mer effektivt, med verdier ned mot 600-650 gram NDF/kg TS (tørrstoff).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.