Gode dekk er lønnsomt

03.03.2018 , Kari Bysveen

I en prøving i NLR Agder, fant man ut at grovforavlingene ble lågere ved bruk at tyngre utstyr og eller høgt lufttrykk. Feltene er anlagt på 3 garder med 3 ulike jordtyper i Agder.

Forsøk viser at grovfôravlingene går ned når man bruker tungt utstyr eller dårlig dekkutrustning. FOTO: Morten Berntsen

Ingen ekstra kjøring, betyr at det er produsentens arbeidsoperasjoner og utstyr som er brukt, og representerer "nullruta" i denne prøvinga.  I de ulike ledda kjøres det ekstra med traktor hjul i hjul, med ulik belastning og dekktrykk. Det er lagelige forhold ved kjøring:

  • Låg vekt = 7 tonns traktor hjul i hjul
  • Tung vekt = 7 tonns traktor med 3 t belastning
  • Lågt dekktrykk = 9-12 psi (=0,62 – 0,83bar)
  • Høgt dekktrykk = 20-24 psi (1,4-1,66 bar)

 

Relativ avling etter ulik kjørebelasting og dekktrykk (J.K.Henriksen, NLR Agder, Bondevennen mai 2017

 

 

Leirjord

Myrjord

Sandjord

Behandling

Kg TS/daa

1554

1257

745

Ingen ekstra kjøring = bondens egen praksis

Relative tall

1554=100

1257=100

745=100

Låg vekt og lågt dekktrykk

 

96

92

102

Låg vekt og høgt dekktrykk

 

92

95

97

Høg vekt og lågt dekktrykk

 

91

96

96

Høg vekt og høgt dekktrykk

 

89

86

94

Gjennomsnitt alle med låg vekt

 

94

94

99

Gjennomsnitt alle med høg vekt

 

90

92

95

Gjennomsnitt alle med lågt dekktrykk

 

93

94

99

Gjennomsnitt alle med høgt dekktrykk

 

90

91

95

 

Tabellen viser størst avlingsnedgang på leir- og myrjord. 

  • Sammenligna med kontrollrutene, uten ekstra kjøring, gav kombinasjonene høg vekt og høgt lufttrykk 11% avlingsnedgang på leirjord, og 14% avlingsnedgang på myrjord, og 6 % reduksjon på sandjordAvlingsnedgangen er ikke statistisk sikker på sandjorda i denne undersøkelsen. 
  • Høgt lufttrykk eller høg vekt, gav hver for seg omtrent lik avlingsreduksjon. Både høg vekt og høgt dekktrykk gav minst avling. 

Prøvingen viser betydningen av gode dekk. Gode lavtrykksdekk er dyrt, men det er også reduserte avlinger. Dersom det investeres i gode dekk på en gard på 300 daa, vil investeringen være inntjent dersom avlingnedgangen blir større enn 4 %  

Kilde: Jan Karstein Henriksen, NLR Agder, Bondevennen 26.mai 2017

 

Tilleggsopplysning: 

 

  • I tillegg kommer spart diesel ved at lågt lufttrykk gir grunnere hjulspor. Gode dekk = dekk som kan kjøres med lågt lufttrykk. 
  • I eng vil redusert avling være et resultat av jordpakking, men også fysisk skade på plantene. I en forsøksserie av Nibio, antydes det at strukturskadene har størst betydning.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.