Lessing og stabling av rundballer bør skje på vendeteig, kjøreveger eller andre steder der jorda allerede har pakkskader. Ikke inne på jordet. Allerede etter første gangs kjøring blir jorda litt mer komprimert. Gamle forsøk viste at sjøl med lette traktorer ga trakkskaden 10-15 % avlingsnedgang i spora. Det er bedre å ødelegge litt mye, enn mye litt.

Det er ofte kjørespor i et viftemønster på jordene etter kjøring med tilhenger, gjødseltank og henting av rundballer. Prøv å unngå dette, og forklar det til de som jobber på garden. Hold dere mest mulig langs kanten – der vokser det jo litt dårligere likevel. Ved henting av rundballer, tenk ut et kjøremønster slik at man unngår kjørespor i et slikt viftemønster, slik figuren viser. Del opp jordet i gater – hold dere mest mulig på sporet, kjør inn og ta med rundball, og kjør inn på sporet igjen. Med kombipresse tar du/entreprenøren ballene med til kanten, og legg opp til éi "plukkelinje" på jordet om du har for lange drag.

På figuren skal de grå prikkene forestille en rundball. Svarte linjer viser tilfeldig kjøring, og røde linjer planlagt kjøring.

Kjoremonster Kari

Når skal du flytte rundball ?

Fra pressing til pakking skal det ikke gå mer enn 2 timer, og høstearbeidet må legges opp etter dette. Lengre tid betyr mer lufteksponering, større sjanse for varmgang og sen pH-senking.

Angående flytting er det gjort både svenske og norske undersøkelser på dette. Konklusjoner fra disse undersøkelser:

  • Dårlig pressa baller som er våte (under 25 % tørrstoff) er ustabile i formen, og må pakkes der de lagres og ikke flyttes etter pakking.
  • Tørrere baller er mer formstabile og kan kjøres hjem umiddelbart. Får du ikke gjort det umiddelbart bør de optimalt ligge 4-6 dager (forutsatt skånsom flytting).
  • Viktig at ballene blir transportert skånsomt. Skad ikke plasten, klem ikke ballene mer enn nødvendig. Ruller er mer skånsomt enn klemme.
  • Baller med 35 % tørrstoff eller mer kan lagres i 2 høyder, helst på flatsida.
  • Bruk tape på hull som oppstår
  • Merk ballene - notér slått, antatt kvalitet
Ballemerking web