IMG 4667
Medlem
⋅ Beite

Sluttfôring av lam

Legg en strategi for sluttfôring av lam tilpasset din drift.
NLR Innlandet
DSCN2477
Medlem
⋅ Beite

Gjer klart for haustbeite

Etter kvart er både sau og storfe på veg heimatt, frå setre og utmarksbeite. Då må vi ha klart godt fôr, anten det er til kjøtt- eller mjølkeproduksjon.
NLR Innlandet
3 A7 A2989
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Rask kvalitetsnedgang i førsteslått

Årets prognoseprøver før førsteslått viste gjennomgående rask nedgang i kvalitet, og raskere enn vi er vant til fra tidligere.
NLR Innlandet
3 A7 A8714
Medlem
⋅ Gjødsling

Drivstoffeffektiv grasproduksjon

Systematisk fokus på faktorer som påvirker energibehovet kan redusere drivstofforbruket med opptil 20 prosent i grasproduksjon.
NLR Innlandet
IMG 3580
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Lag på lag med rundballeplast

Man bør vurdere et par ekstra lag plast på rundballen for at den skal tåle håndtering og transport.
NLR Innlandet
3 A7 A2928
Medlem
⋅ Konservering

Registrer grovfôravlinga

Vi får stadig bedre muligheter for fortløpende avlingsregistrering, men det trenger ikke være så avansert.
NLR Innlandet
1 2 3 4 5