Bygg gronnfor
⋅ Arter og sorter - ettårige

Bygg eller havre i grønnfôret?

Det er mange gode grunner for å dyrke grønnfôr, men vanskeligere å gi et klart svar på om du skal velge bygg eller havre. Men først: hvorfor skal du dyrke grønnfôrvekster?
NLR Innlandet
3 A7 A3061
⋅ Beite

Beiting for melkekyr

Beiting til mjølkekyr spenner fra det mest ekstensive til den mest intensive formen for stripebeiting. Her får du rådene.
NLR Innlandet
3 A7 A6619 2
Medlem
⋅ Beite

Fra innefôring til vårbeite

For å sikre en høg mjølkeproduksjon hos søya og dermed god tilvekst hos lamma, må overgangen fra innefôring til vårbeite gjøres så smidig som mulig.
NLR Innlandet
Strandsvingel 3
Medlem
⋅ Arter og sorter - flerårige

Strandsvingel i frøblandinger

Strandsvingel har gitt varierende resultater i konkurranse med timotei, engsvingel og bladfaks. Den henger brukbart med i energiverdi, men det er viktig å høste tidlig nok for god kvalitet.
NLR Innlandet
MG 2314
Medlem
⋅ Kalking

Tidligere vår med åtekalk

Åtekalking er en mørkere kalktype som spres på snødekte jorder for å framskynde snøsmelting.
NLR Innlandet
IMG 5306 crop
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsling av eng om våren

Hva avgjør riktig gjødslingstidspunkt av eng om våren? Hør rådgiveren forklare hva du skal gjøre.
NLR Innlandet
3 A7 A0354
⋅ Grovfôr

Høye avlinger gir rimelig fôr

Effektiv høsting og bevisste valg er noe av forklaringene på de høye avlingene og lave grovfôrkostnadene hos Bjørn Jordet.
NLR Innlandet
Skjermbilde 2020 12 10 kl 08 49 25
Medlem
⋅ Grovfôr

Gammel eng pløyes om høsten

Gammel eng bør pløyes om høsten, nært opptil frost – fortusatt at arealet ikke er utsatt for avrenning
NLR Innlandet
3 A7 A3294
⋅ Beite

– Nær det ideelle beitet

40 kyr vandrer rundt på beitet til Guttorm Ingberg. Her har de tilgang til det han mener er det ideelle beitet; ei blanding av rug og raigras.
NLR Innlandet
1 2 3 4 5