Nlr 59315872901
⋅ Grovfôr

Bruk av bladfaks i fjellbygdene

Bladfaks er eit fleirårig strågras som breier seg i jorda med lange og kraftige djuptgåande jordstenglar. Den har gjennom forsøk og i praktisk dyrking i fjell- og dalbygdene på Austlandet vist mange verdifulle eigenskapar som er viktig under tørre innlandsforhold.
NLR Innlandet
1 2 3 4 5