3 A7 A2989
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Rask kvalitetsnedgang i førsteslått

Årets prognoseprøver før førsteslått viste gjennomgående rask nedgang i kvalitet, og raskere enn vi er vant til fra tidligere.
NLR Innlandet
3 A7 A8714
Medlem
⋅ Gjødsling

Drivstoffeffektiv grasproduksjon

Systematisk fokus på faktorer som påvirker energibehovet kan redusere drivstofforbruket med opptil 20 prosent i grasproduksjon.
NLR Innlandet
IMG 3580
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Lag på lag med rundballeplast

Man bør vurdere et par ekstra lag plast på rundballen for at den skal tåle håndtering og transport.
NLR Innlandet
3 A7 A2928
Medlem
⋅ Konservering

Registrer grovfôravlinga

Vi får stadig bedre muligheter for fortløpende avlingsregistrering, men det trenger ikke være så avansert.
NLR Innlandet
Bygg gronnfor
⋅ Arter og sorter - ettårige

Bygg eller havre i grønnfôret?

Det er mange gode grunner for å dyrke grønnfôr, men vanskeligere å gi et klart svar på om du skal velge bygg eller havre. Men først: hvorfor skal du dyrke grønnfôrvekster?
NLR Innlandet
3 A7 A3061
⋅ Beite

Beiting for melkekyr

Beiting til mjølkekyr spenner fra det mest ekstensive til den mest intensive formen for stripebeiting. Her får du rådene.
NLR Innlandet
1 2 3