20230717 104943
⋅ Grovfôr

Grovfôr med mye aske?

Våte innhøstingsforhold kan skape trøbbel i gjæringsprosessen
NLR Innlandet
Sauesanking veksttorget
⋅ Grovfôr

Klimastyrker i saueholdet

Prosjekt klimatiltak i saueproduksjonen har gitt oss svar
NLR Innlandet
JK beiteku red OKE
⋅ Beite

Avslutning på beitesesongen

Graset er nå inne i vinterfasen. Nå er det lite eller ingenting å hente for dyra på beite.
NLR Innlandet
Byggeklosser
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Protein på 1, 2, 3 - De komplekse byggesteinene

Proteiner kan sammenlignes med komplekse byggesteiner. De trengs for å støtte opp forbindelser i kroppen. Men hva skjer fra planta er i graset, til graset er ferdig ensilert?
NLR Innlandet
DSC 0144
⋅ Grovfôr

Foredrag om flomskadd fôr

Plansjene presentert på flommøter 21.-30.august er lagt ut som bildeserier.
NLR Innlandet
Flom Sor Fron 08 10
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Hva kan du gjøre med flomskadd fôr ?

Mye grovfôr er flomskadd etter Hans sine herjinger. Gudbrandsdalen bidrar med erfaringer.
NLR Innlandet
Halmballer08
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Fôrverdi av halm

Hvilken kornhalm er best, og hvilken behandling øker verdien mest ?
NLR Innlandet
Julisadd bygg
Medlem
⋅ Arter og sorter - ettårige

Sommersåing av grønnfôr

Hva kan du så etter 1.slått eller grønnfôrhøsta kornåker ?
NLR Innlandet
1 2 3 ... 7