MG 2314
Medlem
⋅ Kalking

Tidligere vår med åtekalk

Åtekalking er en mørkere kalktype som spres på snødekte jorder for å framskynde snøsmelting.
NLR Innlandet
IMG 5306 crop
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsling av eng om våren

Hva avgjør riktig gjødslingstidspunkt av eng om våren? Hør rådgiveren forklare hva du skal gjøre.
NLR Innlandet
3 A7 A0354
⋅ Grovfôr

Høye avlinger gir rimelig fôr

Effektiv høsting og bevisste valg er noe av forklaringene på de høye avlingene og lave grovfôrkostnadene hos Bjørn Jordet.
NLR Innlandet
Skjermbilde 2020 12 10 kl 08 49 25
Medlem
⋅ Grovfôr

Gammel eng pløyes om høsten

Gammel eng bør pløyes om høsten, nært opptil frost – fortusatt at arealet ikke er utsatt for avrenning
NLR Innlandet
3 A7 A3294
⋅ Beite

– Nær det ideelle beitet

40 kyr vandrer rundt på beitet til Guttorm Ingberg. Her har de tilgang til det han mener er det ideelle beitet; ei blanding av rug og raigras.
NLR Innlandet
Nlr 59315872901
⋅ Grovfôr

Bruk av bladfaks i fjellbygdene

Bladfaks er eit fleirårig strågras som breier seg i jorda med lange og kraftige djuptgåande jordstenglar. Den har gjennom forsøk og i praktisk dyrking i fjell- og dalbygdene på Austlandet vist mange verdifulle eigenskapar som er viktig under tørre innlandsforhold.
NLR Innlandet