Gjodselspreder Bogballe eng ML
⋅ Gjødsling

Ikke kast bort gjødsla

Mer enn noen gang svir det i lommeboka å gjødsle enga lettvint og likt, uten hensyn til avlingspotensialet på det enkelte skifte.
NLR Innlandet
3 A7 A0869
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grovfôranalyser gir muligheter

Ved hjelp av grovfôranalyser er det mulig å fôre mest mulig optimalt utfra dyrets behov.
NLR Innlandet
MG 0335
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Flatbygdene leder fôrkvalitetskampen i Innlandet

Flatbygdene har pr 25.oktober levert prøvene med høgest energi- og proteininnhold i Innlandet fra årets 1. og 2.slått.
NLR Innlandet
Halmballer08
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Halmberging og -behandling

For halm til fôr er anbefalt dosering av ammoniakk 2-3 prosent av totalvekten av ballen. Tørr halm betyr mye for mengden ammoniakk som brukes.
NLR Innlandet
IMG 4667
Medlem
⋅ Beite

Sluttfôring av lam

Legg en strategi for sluttfôring av lam tilpasset din drift.
NLR Innlandet
1 2 3 4