Fôrkvalitet på normalen - eller ?

04.09.2020 (Oppdatert: 14.09.2020) Oddbjørn Kval-Engstad

Høstens første fôranalysestatistikk viser gjennomsnittskvalitet i 1.slått om lag på normalt nivå. Samtidig er det meldt om store sprik i verdier hos enkeltprodusenter.

Sprikende resultater gjør egne prøver ekstra nødvendig i år. Foto: Morten B. Livenengen

Vi har fått høstens første sammendrag av prøveresultater, per 2.september. Gjennomsnittskvaliteten fra 1.slått er tilbake på "normalen", etter at kvaliteten skuffet i 2019. Fortsatt er gjennomsnittet temmelig moderat, og på samme nivå som for 20 år siden. De som satser på høg grovfôrandel ved høg ytelse (mjølk eller kjøtt) må ha bedre kvalitet enn gjennomsnittet, og som vanlig er det store forskjeller når vi ser på maksimum- og minimumsverdier. Vi har ikke tilgang til enkeltresultatene, så det er vanskelig å si noe om forventa måloppnåelse til ulike produksjoner.

 

FEm/kg tørrstoff beregna av oss

I statistikken kommer ikke FEm/kg tørrstoff med. Denne har vi derfor beregna sjøl fra NEL20-verdien, med standardfaktoren 7,075 MJ pr FEm.

  Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st. Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Innlandet 2.9.20 161 40.4 6.02 0.85 15.0 526 172 56
Hedmark 26.8.19 34 35.0 5.84 0.83 13.7 509 185 52
Oppland 26.8.19 24 36.1 5.87 0.83 13.9 526 186 53

Innlandet omfatter ikke nøyaktig de samme kommunene som "gamle" Hedmark og Oppland, men det påvirker ikke statistikken her. Det er riktig nok ei uke forskjell mellom 2019 og 2020, men det ser ut til å være tatt ut flere prøver enn i fjor - og det er bra!  Vi ser en liten økning i kvaliteten for de fleste verdier, og enda litt tørrere fôr blant de som har sendt inn. I fjor endra gjennomsnittlig kvalitet seg svært lite sjøl om prøvetallet økte mye utover høsten, så vi vil i alle fall håpe på en generell bedring i år.

Vi nevner også at kvaliteten av 2.slått er litt bedre enn 1.slått, men statistikken omfatter bare 12 prøver per 2.september.

 

Sprikende tall - ta egne prøver !

Som nevnt dekker gjennomsnittet (som vanlig) stor variasjon i resultatene.  I tillegg har vi i år sett tilfeller av uvanlig stor forskjell mellom våre prognoseprøver og surfôrprøver etter høsting tett etter vårt prøveuttak. Dessverre med vesentlig lågere kvalitet i surfôrprøvene, og det er ikke snakk om mislykka ensilering som kan forklare dette. Vi har så langt ikke sett noen klar årsak, men vet at kvaliteten kan være ganske ulik både innen og mellom teiger på samme gard.

> Bestill fôrprøver

Årets prognoseprøver viste også unormalt sterkt fall i energiverdi, og mer enn vi tidligere har sett i varmeperioder før slått. Ble du sein med slåtten er det derfor enda større grunn enn vanlig til å ta egne prøver. Det kan blant anna våre rådgivere hjelpe deg med.

Les mer, fra 2020: Følg graskvaliteten i Innlandet (medlemspålogging)

Les mer, fra 2017: Tid for fôrprøvetaking og balleveging

 

Regionvise resultater

Til orientering og sammenligning har vi satt opp sammendrag for regioner innafor NLR Innlandet. Her er Jevnaker og Lunner fortsatt med i Vestoppland, men uten egne resultater så langt. Tallgrunnlaget spriker mye, så vi skal ikke dra skråsikre konklusjoner om regionforskjeller, men Vestoppland har i alle fall den største forbedringen fra 2019.

1.slått              
Region Antall Tørrstoff-% NELp20 FEm Råprotein, % NDF iNDF
Hedmarken 36 40.4 5.97 0.84 14.3 517 175
Sør-Østerdal + Trysil-Engerdal 5 47.3 6.17 0.87 15.9 537 164
Nord-Østerdal 30 34.0 5.83 0.82 14.5 524 187
Vestoppland 25 38.4 6.21 0.88 15.5 522 151
Valdres 11 40.0 6.10 0.86 14.8 531 167
Sør-Gudbrandsdal 9 36.5 6.10 0.86 17.2 497 164
Midt-Gudbrandsdal 16 43.7 5.97 0.84 15.4 521 188
Ottadalen 5 35.7 5.95 0.84 13.5 525 194
Lesja/Dovre 20 51.1 6.04 0.85 15.4 556 167

 

Les mer, fra 2019: Store grovfôravlinger, men låg kvalitet

Grovfôrprøver

Gode grovfôrprøver danner grunnlaget for fôrplanlegging og disponering. 

Rådgivere i NLR Innlandet kan ta fôrprøver for deg. Kontakt din rådgiver eller ring 62 55 02 50. 

Til våre priser og bestilling

Se videoFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.