Dølene overtar teten i kvalitetskampen

25.09.2020 (Oppdatert: 29.10.2020) Oddbjørn Kval-Engstad

Oppdatering per 26.oktober: Flere fôrprøver fra dalstrøka har kommet med de siste to ukene, og nå har Sør-Gudbrandsdal tatt over teten i den høyst uoffisielle "kvalitetskampen" i Innlandet. Mens de seneste prøvene fra Sør-Gudbrandsdal har økt gjennomsnittskvaliteten, har tilsvarende fra Vestoppland gått motsatt vei. Etter en 1.slått der energi- og proteininnhold tapte seg mye raskere enn vanlig, er det nærmest for positivt å regne at resultatene viser gjennomsnittskvalitet om lag på normalt nivå.

Sprikende resultater gjør egne prøver ekstra nødvendig i år. Foto: Morten B. Livenengen

Høstens sammendrag av prøveresultater ble oppdatert med nye tall 26.oktober. Siden 13.oktober er det kommet til nesten 200 prøver fra 1.slått og drøyt 150 prøver fra 2.slått. Samtidig finner vi enkeltkommuner med merkverdig få analyser så langt, så det er slett ikke alle som har kontroll på vinterfôret. Inntrykket fra tidligere sammendrag står ved lag: gjennomsnittskvaliteten fra 1.slått er tilbake på "normalen", etter at kvaliteten skuffet i 2019. For 2.slått er kvaliteten også et lite hakk bedre enn fra 2019, og i år veldig lik 1.slått - i gjennomsnitt, vel å merke. Vi har fått melding om store sprik i enkeltresultater mellom bønder, etter en sesong med raskt kvalitetsfall i 1.slått og 2.slått høsta til svært ulik tid.

Gjennomsnittet er temmelig moderat, og på samme nivå som for 20 år siden. De som satser på høg grovfôrandel ved høg ytelse (mjølk eller kjøtt) må ha bedre kvalitet enn gjennomsnittet, og som vanlig er det store forskjeller når vi ser på maksimum- og minimumsverdier. Vi har ikke tilgang til enkeltresultatene, så det er vanskelig å si noe om forventa måloppnåelse til ulike produksjoner.

 

FEm/kg tørrstoff beregna av oss

I statistikken kommer ikke FEm/kg tørrstoff med. Denne har vi derfor beregna sjøl fra NEL20-verdien, med standardfaktoren 7,075 MJ pr FEm.

  Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st. Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Innlandet 26.10. 645 39.6 5.99 0.85 14.7 525 178 66
Hedmark 3.11.19 305 34.9 5.85 0.83 13.3 521 184 53
Oppland 3.11.19 404 38.1 5.85 0.83 14.1 517 186 56

Innlandet omfatter ikke nøyaktig de samme kommunene som "gamle" Hedmark og Oppland, men det påvirker ikke statistikken her.  Vi ser en liten økning i kvaliteten for de fleste verdier, og enda litt tørrere fôr blant de som har sendt inn. Gjennomsnittlig kvalitet har endra seg svært lite siden vi publiserte de første sammendragene, så vi håper på en generell bedring i år, sjøl om den er liten.

 

2.slått Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st. Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Innlandet 26.10. 328 36.6 6.01 0.85 14.6 496 174 70
Hedmark 3.11.19 129 37.5 5.91 0.84 14.3 489 187 62
Oppland 3.11.19 178 38.4 5.77 0.82 14.7 493 201 62

Prøvetallet fra 2.slått har nå passert tallet på tilsvarende tid i fjor, og kvaliteten er et lite knepp bedre, med mindre ufordøyelig fiber. Sjøl med nesten dobling av prøvetallet siden 13.oktober er gjennomsnittskvaliteten stabil. Per i dag viser gjennomsnittet nesten lik kvalitet i 1. og 2.slått, men det kan være helt anderledes hos den enkelte produsent.

 

Sprikende tall - ta egne prøver !

Som nevnt dekker gjennomsnittet (som vanlig) stor variasjon i resultatene.  I tillegg har vi i år sett tilfeller av uvanlig stor forskjell mellom våre prognoseprøver og surfôrprøver etter høsting tett etter vårt prøveuttak. Dessverre med vesentlig lågere kvalitet i surfôrprøvene, og det er ikke snakk om mislykka ensilering som kan forklare dette. Vi har så langt ikke sett noen klar årsak, men vet at kvaliteten kan være ganske ulik både innen og mellom teiger på samme gard.

> Bestill fôrprøver

Årets prognoseprøver viste også unormalt sterkt fall i energiverdi, og mer enn vi tidligere har sett i varmeperioder før slått. Ble du sein med slåtten er det derfor enda større grunn enn vanlig til å ta egne prøver. Det kan blant anna våre rådgivere hjelpe deg med.

Les mer, fra 2020: Følg graskvaliteten i Innlandet (medlemspålogging)

Les mer, fra 2017: Tid for fôrprøvetaking og balleveging

 

Dølene overtar teten i regionkampen i Innlandet

Til orientering og sammenligning har vi satt opp sammendrag for regioner innafor NLR Innlandet. Her er Jevnaker og Lunner fortsatt med i Vestoppland. Tallgrunnlaget spriker mye, men det er en tendens til lågere fôrverdi i Østerdalen og Ottadalen (mye fiber i Ottadalen). Sør-Gudbrandsdal har overtatt teten fra Vestoppland for 1.slåtten, med høgeste energiverdi i 2020 og den største forbedringen fra 2019 (se tabell nederst).

1.slått              
Region Antall Tørrstoff-% NELp20 FEm Råprotein, % NDF iNDF
Hedmarken 93 41.6 6.00 0.85 14.2 517 172
Sør-Østerdal + Trysil-Engerdal 39 38.4 5.96 0.84 14.8 536 187
Nord-Østerdal 148 34.4 5.92 0.84 14.5 514 184
Vestoppland 80 39.0 6.09 0.86 14.9 526 161
Valdres 62 42.0 5.98 0.85 14.3 520 181
Sør-Gudbrandsdal 31 39.6 6.12 0.87 16.0 514 166
Midt-Gudbrandsdal 61 40.2 6.02 0.85 14.6 508 184
Ottadalen 57 39.4 5.92 0.84 14.3 547 193
Lesja/Dovre 55 45.8 6.02 0.85 15.5 554 173

 

Fra 2.slått har vi få prøver fra flere regioner, så det er all grunn til å ta statistikken med ei god klype salt. Da Lesja/Dovre nå kom med i "kampen" tok de ledelsen med best energiverdi i 2.slått for 2020, mens Ottadalen har stått for størst forbedring fra 2019 så langt (tabell nederst). Utsatt og relativt sein slått er nok årsaken til relativt mye ufordøyelig fiber i 2.slått i 2020.

2.slått              
Region Antall Tørrstoff-% NELp20 FEm Råprotein, % NDF iNDF
Hedmarken 75 37.0 5.98 0.84 14.4 477 172
Sør-Østerdal + Trysil-Engerdal 16 37.3 5.95 0.84 15.1 511 201
Nord-Østerdal 58 30.2 6.05 0.86 14.7 486 169
Vestoppland 44 35.5 6.09 0.86 15.1 497 164
Valdres 16 35.2 5.85 0.83 14.3 493 187
Sør-Gudbrandsdal 24 39.4 5.89 0.83 14.7 488 184
Midt-Gudbrandsdal 27 38.6 6.03 0.85 15.7 505 186
Ottadalen 32 38.2 6.02 0.85 14.4 520 178
Lesja/Dovre 11 38.0 6.13 0.87 14.9 516 165

 

Kvalitetsendring fra 2019 til 2020

  1.slått 2.slått
Region Energi Råprotein Energi Råprotein
Hedmarken 3 % 4 % -1 % -5 %
Sør-Østerdal + Trysil-Engerdal 2 % 16 % 7 % 20 %
Nord-Østerdal 0 % 10 % 3 % 6 %
Vestoppland 3 % 2 % 3 % 2 %
Valdres 2 % 6 % 2 % 3 %
Sør-Gudbrandsdal 7 % 23 % 2 % -4 %
Midt-Gudbrandsdal 4 % 9 % 4 % 9 %
Ottadalen 1 % -2 % 9 % 0 %
Lesja/Dovre 1 % 5 % 7 % -4 %

Tall uten fortegn betyr økning i 2020, dvs fôr fra Hedmarken har høgere innhold i 1.slått og lågere innhold i 2.slått i 2020 enn i 2019.

 

Les mer, fra 2019: Store grovfôravlinger, men låg kvalitet

Grovfôrprøver

Gode grovfôrprøver danner grunnlaget for fôrplanlegging og disponering. 

Rådgivere i NLR Innlandet kan ta fôrprøver for deg. Kontakt din rådgiver eller ring 62 55 02 50. 

Til våre priser og bestilling

Se videoFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.