Dersom du kan frigjøre tid ved enkle grep vil det kunne gi deg overskudd til andre ting. Kanskje noe lystbetont som gjør at du kan koble av litt. Tidstyver er noe alle kjenner til, men som mange kan bli mer bevisst på.

Økonomien i landbruket er presset, og for mange vil det å gjøre tiltak utover det absolutt nødvendige være vanskelig. Man må jobbe enda hardere for å tjene den samme krona. Da blir det ekstra viktig å være bevisst på hvordan man bruker egen tid og tiden til de ansatte.

Finn dine tidstjuver

Du må først finne og bli bevisst tidstyvene dine før du kan gjøre noe med de. Disse er ofte knyttet til orden og struktur. Et eksempel er at du eller avløseren må lete etter utstyr/verktøy for å få gjort jobben. Tjue minutter daglig leting, vil bli mange timer i løpet av et år. Dette koster og er tid som kunne blitt brukt til noe annet.

Prioriter opplæring

Opplæring av ansatte er viktig for kvaliteten på produksjonen og ikke minst for å ivareta sikkerheten. Det å måtte gjenta beskjeder ofte på grunn av mangelfull opplæring tar mye av tiden din. Dette kan enkelt effektiviseres ved å etablere gode rutiner. Begynn med å innføre korte daglige eller ukentlige møter med de ansatte. Avtal hva som skal gjøres og hvordan det skal utføres. Det vil føre til at de ansatte blir tryggere og utfører jobben riktig. Slike tiltak vil også redusere faren for at maskiner og utstyr ødelegges på grunn av feil bruk eller misforståelser. Med tydelig informasjon slipper du stadige telefoner fra en frustrert avløser. Du har dermed luket bort enda en tidstyv. Involvering gir også større engasjement og de ansatte tar større ansvar. Det blir mer interessant å jobbe hos deg og arbeidsforholdet vil kunne vare lengre. Både trivselen og lojaliteten øker. Og med det reduseres feilprosenten som igjen vil gi en økonomisk besparelse.

Skriftlige arbeidsinstrukser vil være nyttig for mange. Gjør de så kortfattet som mulig og plasser de der maskinen/utstyret skal benyttes. Et eksempel kan være ved melkeanlegget. Mange avløsere er på flere gårder med ulike anlegg. Det er lett å glemme detaljer rundt hvordan akkurat ditt fungerer. Ved å ha en beskrivelse lett tilgjengelig slipper du at avløseren ringer og spør når du har en velfortjent fridag og bare ønsker å slappe av. Du risikerer heller ikke at avløseren blir usikker og tar et feil valg, som kan få store konsekvenser for produksjonen. Legger du litt arbeid i en god beskrivelse vil dette spare deg for tid på sikt og alt vil være klart når en ny avløser kommer på gården. Dersom det er ut- fordringer med språket kan korte instruksjonsfilmer du kan dele fra telefonen eller plakater med illustrerende bilder være nyttig. Nok en tidstyv er luket vekk.

Lag morgenmøte

Om du ikke har ansatte så ta et morgenmøte med deg selv. Det høres kanskje rart ut, men planlegging av egen arbeidsdag vil være nyttig for alle. Lag gjerne ei liste over hva som skal gjøres. Sørg for at den er realistisk. Ei liste som du aldri når bunnen av er lite tilfredsstillende. Men ei liste hvor du kan krysse av for gjennomførte oppgaver gir en opplevelse av mestring og ikke minst bevissthet rundt alt du faktisk utfører. En gårdbruker jobber mye og det å fokusere på alt du faktisk gjør er mye mer oppbyggelig enn å hele tiden tenke på alt du ikke får gjort. Start gjerne året med å lage en overordnet oversikt over de større oppgavene – et årshjul. Her kan for eksempel vedlikehold av maskiner før de mest hektiske periodene settes inn. Maskiner som ryker midt i slåtten er helt klart en tidstyv og fører til mye stress. Ikke alt kan forutses, men sannsynligheten for at maskiner ryker går ned med godt vedlikehold. De andre hyppigere oppgavene kan du planlegge ukentlig eller finne et intervall som vil passe deg. Kryss av og det er lov å klappe seg selv på skulderen for vel gjennomført.

Stjeler sosiale medier deg?

Sosiale medier kan også være en tidstyv. Ukjent problemstilling for noen, men for enkelte er dette en del av hverdagen. Det er det lett å glemme tiden og det er gjerne tid man ikke får med seg at forsvinner. Det kan igjen føre til at arbeidsdagene strekker seg lengre utover kveldene enn nød- vendig. Man skal absolutt prioritere pauser og avkobling, men for enkelte er dette noe å bli mer bevisst på.

Ta opp jakten på tidstyvene i ditt liv, de fleste har noe å hente på det. Ser du ikke skogen for bare trær kan du be om hjelp. HMS-rådgiveren kan bidra til å lage rutiner, sette opp et årshjul sammen med deg eller lage forslag til arbeidsinstrukser for din avløser.