Jordprovetaking
⋅ Gjødsling

Slik tar ein jordprøvar

Hausten er jordprøvetid! Her viser me korleis ein tar jordprøvar
NLR Rogaland
Bilde 1 Jorprovetaking
⋅ Jord

Lav pH i jordanalyser høsten 2018 – hvorfor?

En rekke jordanalyser som ble tatt høsten 2018 viste overraskende lave pH-verdier. Torgeir Tajet og mange andre rådgivere har lett etter svar på hvorfor.
NLR Viken
IMG 4183 Morten Berntsen
⋅ Hydroteknikk

Vedlikehald av drenssystem

Ved årleg inspeksjon og utbetring av skadar av drenssystemet på garden, vil ein ha ei velfungerande drenering. Dette gir låge årlege kostnader og ein slepp store investeringar som følgje av årelang utsetting av vedlikehaldsarbeid.
Fagforum Korn
Grofteplog Torgeir Tajet
⋅ Hydroteknikk

Drenering

Systematisk gjennomføring og godt vedlikehold på drenering er viktig for at anlegget skal vare og fungere godt i 30-50 år. Her går vi gjennom flere sider ved drenering av jordbruksareal.
Fagforum Korn
Nlr 52734793304
Medlem
⋅ Jord

Står du i fare for å avstå jord til utbygging?

Både det offentlige og ulike private aktører har veldig god råd på bekostning av grunneiere, når det kommer til avståelse av dyrkajord.
NLR Trøndelag SA
Vendeteigsfelt Hedmark 2015 Einar Strand
⋅ Jordstruktur

Avling på vendeteiger

Annbjørg Ø. Kristoffersen fra NIBIO har hatt en forsøksserie med denne tittelen og kommet fram til at avlingsnivået på vedeteigene kun er på 86 % av avlingen inne på jordet.
Fagforum Korn
Kompostvender fra Gujer Foto Hilde Olsen
⋅ Kompost

Gårdskompost

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale er et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både råd og krav for de som velger å kompostere.
IMG 20200930 WA0017
⋅ Jord

Korn + gras + kløver = Mold

Fagmøter med tema jord og jordfruktbarhet trekker fulle hus. Og ikke uten grunn; – moldinnholdet i åkerjord reduseres med omtrent en prosent årlig. Jorda mister struktur og blir utsatt for erosjon og utvasking. Men vi kan snu den negative trenden forteller rådgiver Silja Valand.
NLR Østafjells
1 ... 7 8 9