Effektiv jordarbeidingsstrategi for korn

25.10.2019 (Oppdatert: 25.10.2019) Harald Solberg

Selv om jordarbeiding om høsten er lite ønskelig med et miljøperspektiv, gir det ofte et godt grunnlag for god og jevn avling. Det betinger såing med minst mulig jordarbeiding i forkant.

Med mye nedbør i høst kan må man vurdere jordarbeidingsstrategien. Skal åkeren ligge i stubb til våren? Illustrasjonsfoto: Åsmund Langeland

I Regionalt Miljøprogram (RMP) gis tilskudd for utsatt jordarbeiding, eller overvintring i stubb. Grunnen er at dette gir generelt noe lavere avling og at forurensningsfaren blir betydelig redusert i forhold til høstarbeiding av jorda.
Våronna 2019 gikk raskt og effektivt for de som kom utpå og fikk sådd før snøværet i starten av mai. Seinere ble det få- og korte glipper i regnværet. Våronna dro derfor ut og det sist sådde kom i bakken rundt St. Hans. Vinduene for jordarbeiding og såing er blitt kortere i de seinere årene. En effektiv jordarbeidingsstrategi vil derfor gi mulighet for mer sådd korn under optimale forhold tidlig om våren. Jordarbeiding om høsten, enten pløying eller harving, gir mulighet for færre overkjøringer til våren og dermed tidligere såing.

 

Høstpløying under blaute forhold

I høst har det vært mange regnværsdager og mye regn. Lite sol og vind har også ført til konstant blaut jord. Hva er da riktig – å trosse bløyta og pløye likevel, eller la åkeren ligge i stubb til våren?
Blaut jord tar skadelig pakking lett. I tillegg lager en såle, både med plog og ulike harver. Ved pløying vil den ene hjulgangen gå i tomfåra og dermed forsterke såledannelsen. Likevel ser vi at på morenejorda i Innlandet får vi sjelden skade av denne overkjøringa. Eller: Skaden blir reparert i løpet av vinteren. Det vi imidlertid ikke har kontroll på er erosjon, både den kraftige, som vises som grøfter, og erosjon av finstoffer. Disse er vanskeligere å se, men kan gjøre stor skade på lengre sikt.
Høstpløying gir imidlertid stabile vekstforhold. Ofte ser vi større variasjoner gjennom åkeren når all jordarbeiding er gjort om våren.

Høstpløying løsner også opp igjen kjørespor dannet ved kjøring under bløte forhold. Her har treskeren satt spor som gir blank pløgsle. FOTO: Vidar Fladmark. 

 

Våren og sommeren 2019

Våronna ble vanskelig for mange. Skulle en gjøre flere operasjoner tok det tid, da en måtte vente på opptørking. Et eksempel er: Vårpløying – slodding – såing – tromling.
Når sloddinga var gjennomført måtte en vente både en og to uker før såing da jorda stadig ble bløtt opp. Da trengtes gjerne ei ny jordarbeiding, før såing.
Det mest vanlige jordarbeidingsformen er slodding før såing på høstpløyd mark. Bare i slutten av april var det enkelt å få til. Ellers ville regnet sette en stopper, og en ble nødt til å gjennomføre flere overkjøringer. 

 

Forsøk med jordpakking

På Apelsvoll ble det gjennomført flere forsøk med økende antall overkjøringer med traktorer med ulik tyngde. Forsøkene viste at jorda tåler mye dersom den blir overkjørt kun en gang. Dette viste seg også i vår. For de som klarer å så i riktig dybde, direkte i høstpløyd jord, var skadene minimale, selv om det var litt for bløtt i forhold til det ideelle. I såmaskintesten NLR Innlandet gjennomførte i år ble det gjort forskjellige jordarbeidinger. Resultatene fra disse er ikke klare, men visuelt var høstpløying og en gangs overkjøring før såing det mest ideelle også i år.

 

Høstpløying 2019

Vi går mot slutten av pløyeperioden for i høst. Vi ser at det er blitt pløyd under ulike forhold og på jorder med ulik pakkeskade fra innhøstingen. Vi mener det er viktig å ta best mulig vare på potensialet du har produsert: Unngå kjøring på pløgsla nå i høst og vær beskjeden med jordarbeidinga til våren.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.