Priser og verdiar på kalk

30.01.2019 (Oppdatert: 12.03.2019) Ole Jakob Ulberg

Har du fått tilbake svar på jordprøver eller skal du ha gjenlegg på eit skifte du vet det er lav pH, kan det vere lurt å planlegge kalking til sesongen.

Planlegg kalking til våren no. FOTO: Morten Berntsen

For korn og timotei-, rapp- og bladfaks-basert eng burde pH ligge over 6,2. På myrjord kan den ligge noko lågare, over pH 5,7.  Engsvingel og hundegras liker litt lågare pH, over 5,7. 

Når Mg-Al er mindre enn 5 på jordprøva skal det nyttast kalkdolomitt. Vi rår til at  denne kalktypa nyttast når dette talet er lågare enn 7.

Ta kontakt med din rådgivar for berekning av mengder per dekar. 

 Saken fortsett under tabellane. 

Oppland

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

Kalktype

Kalkverdi

% Mg-innhald

Kr/tonn spredd

Kg kalk per 100 kg CaO

Kr per kg CaO

Merknad

1. år

5. år

Oppland til og med Gausdal og Øyer

Agri Mel Ho

51

51

2,4

698

196

1,36

 

Agri Halv Brent

56

59

20,9

804

169

1,35

Magnesiumrik

Agri Dol

35

48

12,4

967

208

2,01

Magnesiumrik

Agri Brent Vk

97

97

0,4

2630

103

 

mot klumprot i kålvekster

Gudbrandsdal nord for Øyer

Agri Mel Ho

51

51

2,4

 

196

 

spør om pris og levering

Agri Dol

35

48

12,4

995

208

2,06

Magnesiumrik

Agri Dol

35

48

12,4

830

208

1,72

Lesja og Dovre

Agri Grov Vk

42

51

0,2

848

196

1,66

 

Etnedal og Valdres

Agri Grov Vk

42

51

0,2

848

196

1,65

 

Agri Dol

35

48

12,4

942

208

1,95

Magnesiumrik

 

Oppland

 

2019

 

 

 

 

 

Kalktype

Kalkverdi

% Mg-innhald

Kr/tonn spredd

Kg kalk per 100 kg CaO

Kr per kg CaO

Merknad

1. år

5. år

Gausdal kalk

36

50

9,5

720

200

1,44

Lesja, Sel, Heidal, Lom, Valdres

Gausdal kalk

36

50

9,5

705

200

1,41

Frons-bygdene

Gausdal kalk

36

50

9,5

700

200

1,40

Ringebu, Fåvang

Gausdal kalk

36

50

9,5

655

200

1,31

Øyer Tretten

 

Hedmark

2019

 

 

 

 

 

 

 

Kalktype

Kalkverdi

% Mg-innhald

Kr/tonn spredd

Kg kalk per 100 kg CaO

Kr per kg CaO

Merknad

1. år

5. år

Agri  Mel Ha

40

48

2

646

208

 1,34

 

Agridol

/Agri havlbrent

 

 

 

                            Magnesiumrik kalk, pris på forespørsel

 

Agri Brent Vk

97

97

0

2630

103

 2,71

Mot klumprot i kålvekster

Sør-Hedmark, Elvrum og Åmodt

Agri  Mel Ha

40

48

2

733

208

 1,52

 

Agri Halv Brent

56

59

20,9

962

169

 1,61

Elverum, Åmot, Mg-rik

Nord Østerdal, Trysli, Engerdal, Rendal

Agri  Mel Ha

40

48

2

808

208

 1,68

 

Agri Grov Vk

42

51

0,2

738

196

 1,45

 

Agri Dol

35

48

12,4

979

208

 2,04

Magnesiumrik

Agri Dol

35

48

12,4

831

208

 1,73

Tynset, Tolga, Alvdal, Os

 

Hedmark

2019

 

 

 

 

 

Kalktype

Kalkverdi

% Mg-innhald

Kr/tonn spredd

Kg kalk pr. 100 kg CaO

K per kg CaO

Merknad

1. år

5. år

Gausdal kalk

36

50

9,5

650

200

1,30

Hedmarken, Elverum

Gausdal kalk

36

50

9,5

760

200

1,52

Trysil, Engerdal

Gausdal kalk

36

50

9,5

800

200

1,60

Stor-Elvdal

 

Kalkleverandørar i vårt område.

Miljøkalk A/S Tlf.  05255  eller   95904769

Gausdalkalk A/S Tlf. 61 22 35 60   eller 970 38 259       

 

Miljøkalk A/S leverer ferdig spreidd kalk og med mange ulike typar i heile området vårt. Kalken blir levert frå ulike kalkbrot og det er vegavstanden som oftast bestemmer. Det blir levert både mjølvarer og grov kalk. Det leverest både rein kalk og kalkdolomitt. (Sjå avsnittet om når  det skal nyttast dolomitt).

 

Gausdal kalk A/S leverer ferdig spreidd grov kalkdolomitt.

Det er så mange variantar av kalk  at  når det gjeld prisar på ferdig spreidd  kalkmiddel  må ein ta kontakt med kalkleverandør. Transportavstand har mykje å seie  for pris , likeså  %-vis innhald av kalsium og magnesium. For å samanlikne prisen pr. ton kalkvare må det tas omsyn til kalkverdi. Ein billig kalk med låg kalkverdi kan vere dyrare enn ein dyrare  variant pr. ton der kalkverdien er høgare. For samanlikning kan prisen pr. tonn kalkvare dividerast med kalkverdien.

 

LES MEIR: Kalking til kornFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.