20201103 160737
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster er bra

Fangvekstene gir raskt gode agronomiske fordeler.
NLR Innlandet
IMG 7918 2
Medlem
⋅ Høsthvete

Dyrkingsteknikk til høstkorn

Rett jordarbeiding, såtid og såmengde er avgjørende for god etablering av høstkornet.
NLR Innlandet
Vekstregulering jpg
Medlem
⋅ Vekstregulering

Vekstregulering i korn

Hvilken vekstereguleringsstrategi skal du velge i år?
NLR Innlandet
3 A7 A6200
⋅ Korn

Økologisk sortsprøving

Sortsanbefalingene for økologisk og konvensjonelle dyrkere er i hovedsak like.
NLR Innlandet
IMG 4593
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasharving og skorpebryting

Ugrasharving utført på rett tid og rett måte er et effektivt tiltak mot frøugras i korndyrkinga.
NLR Innlandet
IMG 7118
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig er en praktisk løsning som gir stor miljøgevinst, spesielt i potet- og grønnsaksproduksjonene. Her kan vi slå flere fluer i en smekk.
NLR Innlandet
Fagforum Potet
MG 4493
Medlem
⋅ Korn

Gjødsling til økologisk hvete

Økt nitrogenmengde til økologisk vårhvete har gitt høgere proteininnhold og ikke nødvendigvis større avling, viser forsøk gjennomført i 2020.
NLR Innlandet
Fangvekst i korn havre vikker oljereddig
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster til korn

Tørre forhold skaper utfordringer med etableringen av fangvekster.
NLR Innlandet
3 A7 A9020
Medlem
⋅ Gjødsling

Vår- og delgjødsling til bygg

Delgjødsling til bygg har ingen avlingseffekt, men kan ha positive klimaeffekter og redusert utvaskingsrisiko.
NLR Innlandet
1 2