IMG 7118
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig er en praktisk løsning som gir stor miljøgevinst, spesielt i potet- og grønnsaksproduksjonene. Her kan vi slå flere fluer i en smekk.
NLR Innlandet
Fagforum Potet
MG 4493
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsling til økologisk hvete

Økt nitrogenmengde til økologisk vårhvete har gitt høgere proteininnhold og ikke nødvendigvis større avling, viser forsøk gjennomført i 2020.
NLR Innlandet
Fangvekst i korn havre vikker oljereddig
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster til korn

Tørre forhold skaper utfordringer med etableringen av fangvekster.
NLR Innlandet
3 A7 A9020
Medlem
⋅ Gjødsling

Vår- og delgjødsling til bygg

Delgjødsling til bygg har ingen avlingseffekt, men kan ha positive klimaeffekter og redusert utvaskingsrisiko.
NLR Innlandet
3 A7 A1528
Medlem
⋅ Gjødsling

Velg rett gjødselstrategi i høstkorn

AUDIO: Hør rådgiveren fortelle hvordan du skal legge opp årets høstkorngjødsling.
NLR Innlandet
Rad eller brei
⋅ Korn

Rad- eller breigjødsling til korn

Tradisjonell radgjødsling gir optimale forhold for næringsopptak og optimal avling. Breigjødsling kan i beste fall gi lik avling som tradisjonell radgjødsling, men forsøk har vist at avlinga ble redusert med opptil 40 kilo per dekar.
NLR Innlandet
Nlr 38808197448
⋅ Korn

Dyrkingsteknikk Mirakel vårhvete

Stråforkorting i Mirakel vårhvete har ikke gitt noen sikre resultater i dette forsøket. Moderat vårgjødsling har betydd mer for avling enn vekstregulering. Mirakel vårhvete bør likevel stråforkortes under normale vekstvilkår.
NLR Innlandet