Skjermbilde 2022 05 13 kl 14 30 01
Medlem
⋅ Korn

Ugrasharving eller ugrassprøyting i bygg?

Ugrasharving i bygg visar seg til å vera verdt å prøve som ugrasbekjemping i staden for ugrassprøyting på jord med lite ugras og stein.
NLR Innlandet
20201103 160737
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster er bra

Fangvekstene gir raskt gode agronomiske fordeler.
NLR Innlandet
IMG 7918 2
Medlem
⋅ Høsthvete

Dyrkingsteknikk til høstkorn

Rett jordarbeiding, såtid og såmengde er avgjørende for god etablering av høstkornet.
NLR Innlandet
Vekstregulering jpg
Medlem
⋅ Vekstregulering

Vekstregulering i korn

Hvilken vekstereguleringsstrategi skal du velge i år?
NLR Innlandet
3 A7 A6200
⋅ Korn

Økologisk sortsprøving

Sortsanbefalingene for økologisk og konvensjonelle dyrkere er i hovedsak like.
NLR Innlandet
IMG 4593
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasharving og skorpebryting

Ugrasharving utført på rett tid og rett måte er et effektivt tiltak mot frøugras i korndyrkinga.
NLR Innlandet
1 2