Skjermbilde 2022 08 24 kl 12 16 10
Medlem
⋅ Korn

Verdien av halm

Hvordan skal man verdsette halmen?
NLR Innlandet
Skjermbilde 2022 06 16 kl 14 14 51
Medlem
⋅ Bygg

Stråforkorting av vårkorn

VIDEO: Strategi for vekstregulering i vårkorn sesongen 2022.
NLR Innlandet
Skjermbilde 2022 05 13 kl 14 30 01
Medlem
⋅ Bygg

Ugrasharving eller ugrassprøyting i bygg?

Ugrasharving i bygg visar seg til å vera verdt å prøve som ugrasbekjemping i staden for ugrassprøyting på jord med lite ugras og stein.
NLR Innlandet
1 2 3