Maskin- og lagelighetskostnader i våronna

09.03.2018 , Harald Solberg

Kornproduksjonen har synlige variable og faste kostnader. I tillegg kommer usynlige kostnader med å ikke få gjort all våronn til optimal tid. Mens faste kostnader reduseres med økende areal, øker kostnadene med ikke optimal såtid med økende areal. Skjæringspunktet avhenger av størrelsen på traktor og redskap.

Hugh Riley og Kjell Mangerud i NIBIO, og Dorothee Kolberg i HINN har laget en rapport om kostnadene innen kornproduksjonen. De har sett på:

  • Faste kostnader
  • Jordtypers betydning
  • Arbeidsdagens lengde
  • Forskjell mellom klimasoner
  • Vårpløying kontra høstpløying

Figur 1 viser 6 ulike investeringslinjer. Tre linjer har en traktor hver (heltrukken linje) med økende traktorstørrelse og arbeidsbredder på redskap, mens tre andre har to traktorer med hver sin sjåfør.

Samlet investeringskostnad varierer mellom 1,05 og 3,32 mill kr. Kostnadene for traktor nr to er ikke tatt med og vil øke kostnadene med hhv. 460.000 (80 hk), 934.000 (160 hk) og 1.411.000 kr (250 hk)

Maskinkostnadene krever ulikt areal for å komme under 400 kr/daa samlet, fra ca 200 daa til 900 daa. I ulike sammenstillinger gjort av økonomirådgivere i NLR har maskinkostnadene variert stort, og ligger i spennet fra ca 200 til over 800 kr/daa. De variable kostnadene ligger i spennet 300-500 kr/daa, avhengig av art/ sort og tilgang på husdyrgjødsel.

Figur nr 2 viser hvordan totalkostnadene varierer på Østlandet med ulike investeringslinjer og økende areal. Flere investeringslinjer har en økende kostnad for økende areal. Bare de to største maskinparkene klarer å holde kostnadene nede. Dette skyldes kapasiteten med to traktorer og førere og dermed utnyttelse av vinduene for optimale våronnforhold. Samlet har forskerne regnet seg fram til en minimumskostnad, investerings- og lagelighetskostnadene tatt i betraktning.

Ønsker du å lese hele rapporten, finner du den her: Maskinkostnader, NIBIO-rapport 2017 nr 158 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.