Mais 2023
⋅ Grovfôr

Utvikling fôrmais

Det har vært gode forhold for fôrmaisen i år, det har resultert i veldig høye planter som har satt mange kolber.
NLR Agder
Nedfelling av husdyrgjodsel JIO
Medlem
⋅ Grovfôr

RMP-ordningen på Agder

For å kunne søke på RMP må man spre all husdyrgjødsel innen 20.august.
NLR Agder
Eng i skohoyde
⋅ Grovfôr

Fôring av storfe i tørkeår

Tørke kan være en utfordrende tid for både dere bønder og for dyra deres. En viss mengde grovfôr er helt nødvendig for å få dyras fordøyelsessystem til å fungere, men man kan opprettholde en god produksjon ved å redusere tilgangen på grovfôr relativt mye. I denne artikkelen har vi samlet noen forslag til tiltak dersom du har for lite grovfôr.
NLR Viken
Eng som skyter
⋅ Gras

Ikke vent med slåtten hvis graset har skutt

Flere steder er det nå liten avling på grunn av tørke eller kaldt og vått vær. Det er lett å tenke at man skal vente litt med slåtten fordi man vil at enga skal få vokse litt til. Men hvis graset har skutt er det bare å slå.
NLR Nordvest
IMG 1234
⋅ Grovfôr

Klimabetinga avlingsskade

Det er fryktelig tørt mange steder i landet i år, andre steder har hatt det vått og kaldt. På Østlandet ser det ut til at konsekvensene kan bli større enn de var i 2018, siden førsteslåtten i år er dårligere enn den var da. Mattilsynet og Debio vurderer fortløpende hvilke områder som skal omfattes av eventuelle lokale forskrifter.
NLR Trøndelag SA
Bladrulling pga sikade angrep
Medlem
⋅ Skadedyr

Sikader i potet

Potetsikadene (både voksne og nymfer), suger plantesaft fra mange type planter, men i Norge er de hovedsakelig et skadedyr i potet på Østlandet. De voksne sikadene foretrekker de øvre bladene.
NLR Viken
Settepotet
⋅ Potet

Husdyrgjødsel til potet

«Husdyrgjødsel kan brukes til potet, med noen forbehold. Tidligpotet trenger næringa så raskt at mineralgjødsel er bedre egnet, men seine potetsorter gjør seg godt nytte av mer langsomtvirkende næring i husdyrgjødsel. For å sikre en nøyaktig og balansert næringstilførsel anbefaler vi likevel kun moderate mengder husdyrgjødsel og alltid kombinere med mineralgjødsel.
NLR Agder
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Etablering

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
NLR Agder
1 2 3 ... 10