Overvintring av gras

05.08.2014 (Oppdatert: 26.01.2016) Jan Erik Mæhlum

Planter som er godt herda om høsten, beholder det meste av sin opparbeida frosttoleranse gjennom vinteren. God herding får vi med lave temperaturer om høsten, noe som fører til vekststans.

Det beste er litt nattefrost og dagtemperaturer som ikke går mye over 5 C, gjerne kombinert med klarvær, mye lys og påfølgende en periode med temperaturer rundt 0 til noen få minusgrader. Maksimal herding
oppnås hvis plantene til slutt utsettes for en lengre periode med kuldegrader/ frost.

Våren er mest kritisk
Utover seinvinteren tappes lagrene av opplagsnæring og plantene blir sakte men sikkert avherdet. Da blir de mindre motstandsdyktige mot frost. Utover etterjulsvinteren mister plantene gradvis frosttoleransen sin og blir stadig mer sårbare for kuldeperioder med barfrost jo lenger ut mot våren en kommer. I forhold til kulde er den skumleste perioden om ettervinteren og våren, fra begynnelsen av mars og utover.

Faktorer som ikke gjør overvintringa enklere

-        Seinslått og for kort tid til å bygge inn opplagsnæring i stengel og røtter om høsten.

-        For stort overskudd av nitrogen i jorda om høsten.

-        Tungemaskiner og tung transport gir mindre luft i jorda og er negativt for rotutviklinga og gir svekka kulturplanter.

-        Såing av «sørlige» sorter i frøblandinger (sjekk også om innholdet som står på sekken er det samme som står i frøkatalogen).

-        Raisvingel er betydelig større «risikosport» enn f.eks. Grindstad timotei.

Frosttoleranse og overvintring
Av de vanlige grasplantene er engrapp, bladfaks og timotei de sterkeste, og de tåler mer frost enn engsvingel, hundegras og rødkløver. Dersom grasmarka er uten snø om vinteren, kan en ikke regne med at timoteien greiermer frost enn minus 15 til 20 grader uten å fryse i hjel. Rødkløver klarer til sammenligning ikke mer enn minus 7 til 11 grader.

Timotei; Lidar er litt sterkere enn Grindstad (men Lidar er utvalg av Grindstad, så forskjellene er antagelig ikke veldig store), Noreng tåler mest frost og tøffevintre.

Bladfaks: ifølge Tor Lunnan på Planteforsk Løken, er det ikke store forskjeller på de sortene av bladfaks som har vært i handelen i Norge de siste 50 åra.

Diskuter gjerne med Landbruksrådgiveren din om strategier for god overvintring på din gard.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.