La humla suse

02.04.2020 (Oppdatert: 02.04.2020) Knut Erling Røhnebæk

Vi har alle lest og hørt om det, og det er enkelt å observere det på kveldstur med bil også. Insektene har blitt langt færre. Årsakene til dette er nok mange, men generelt kan vi si at insektenes leveområder er satt under press, og her kan alle som forvalter areal, enten det er en hage, en vegkant eller landbrukseiendom være med å tilby de gode leveområdene for insektene gjennom riktig beplantning og stell.

La humla suse er et gammelt ordtak for å ta livet med ro. Gjør i alle fall litt for de pollinerende insektene. FOTO: John Ingar Øverland

Når vi her snakker om insekter så tenker vi på de som pollinerer (bestøver) blomster.  Dette er først og fremst humler og bier. Disse spiller ikke bare viktige roller men er helt avgjørende for økosystemene og for matproduksjonen. I matproduksjon er frukt og bær, erter og bønner eksempler på mat som må pollineres. 

Det er laget en Nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter. Der er det foreslått tiltak som kan bidra til å bedre forholdene for pollinatorer. Videre er det innført tilskudd til ulike tilretteleggingstiltak for pollinenernde insekter både via Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 

Som forvaltere av landbrukseiendom er det gode muligheter for både å være en synlig insektsvenn,  og samtidig få en god kompensasjon for utgifter og tapt inntekt.  I RMP er det lagt opp til  to mulige varianter av soner for pollinerende innsekter:

  1. I kominasjon med grasdekt kantsone eller grasdekt vannvei, 6 m bred, foreslått tilskudd: 5 kr/m i tillegg til tilskuddet for grasdekt kantsone/vannvei
  2. Rene blomstersoner, minimum 2 m brede, kan ligge hvor som helst på det dyrka arealet, foreslått tilskudd: 10 kr/m

På Fylkesmannen i Innlandet sine sider kan du lese mer om ordningen og  finne gode skjøtselsråd.  

Såvareforretningene har frøblandinger til formålet som både inneholder gras, ettårige og flerårige blomster.  Såes det i kombinasjon med grasdekt kantsone som skal ligge noen år, vil det jo være en særlig fordel å benytte flerårige blomster.  Uansett så må det nok påregnes noe isåing da det vil være en konkurranse her. Kommer det inn blomstrende ugras er jo det et nyttig supplement.  Det er en fordel med flest mulig forskjellige blomster og at blomstringen skjer på ulik tid.  

Det gamle uttrykket «La Humla suse« betyr å nyte livet sorgløst og uten bekymring.  Det er vel ikke akkurat ordtaket vi bruker i disse dager, men snart er det høytid og kanskje kan det være et godt tips å bestille en god bok for å koble seg litt vekk fra virus i påsken.   «Den ville hagen« omtales som en både spennende og skremmende om insekts krisen.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.