Tiltak ved sen våronn

05.06.2019 (Oppdatert: 05.06.2019) Petter Fredriksen

Vanskelige forhold gjør at våronna blir sein for mange, og vi må inngå noen kompromisser. Justering av så- og gjødselmengde, valg av art og sort og valg av jordarbeiding er noen av tiltakene vi kan i iverksette.

Spørsmålet er hvordan man kommer seg best ut av situasjonen når våronna drar ut i tid. FOTO: Morten Berntsen

I store deler av vårt område står det fortsatt igjen våronn og det dukker opp mange spørsmål om valg av strategi framover. Vi er alle enige om at kjøring på ulagelig og rå jord ikke tilrådelig, men når været ikke spiller på lag må inngå noen kompromisser. Og for mange kan følelsen av å ha gjort det en kan, selv om resultatet ikke er optimalt være av større betydning enn konsekvensen i seg selv.  Spørsmålet blir da hvordan gjør vi det beste ut situasjonen? 

LES MER: 10 tips til en mer klimasmart våronn

 

Arter og sorter

Når kalenderen bikker over fra mai til juni og du har valget mellom å så bygg eller hvete, er det desidert minst risiko å gå for førstnevnte, og følgelig helst en tidlig sort. Om en skal velge 2 eller 6 rader påvirkes av flere faktorer:

  • Ved kort veksttid er det minst risiko med å velge en seksradssort. Tiril er den sorten med kortest veksttid, gir brukbar avling og har brukbar stråstyrke. 
  • Brage er også en sort med relativt kort veksttid, 2 dager lenger enn Tiril, men 6 dager kortere enn Edel. 
  • På jord med vanskelige dreneringsforhold og dårlig struktur har seksradssortene vist å greie seg litt bedre enn toradssortene. 
  • Toradssortene har bedre stråstyrke og er sterkere mot aks- og stråknekk enn mange seksradssorter. I tillegg er de mer spiretrege og er mindre utsatt for spiring i kornet ved rått vær om høsten. 

 

Sortsegenskaper for bygg 2019 (Kilde: 2019. Russenes A.L. et al/NIBIO bok 5(1))

 

Såmengde

Det generelle rådet for utsatt våronn er å øke såmengden for å kompensere for redusert busking, forutsatt at det blir varmere og tørrere vær i juni.  Blir det en kald og våt juni vil også dette kornet trolig også buske seg. En grov tommelfingerregel er å justere opp mengden med 1 kg per uke utsatt våronn, men her må man være obs på tusenkornvekta. Husk formelen for såmengde! 

LES MER: Så korn spirer godt

 

Gjødsel

For å kompensere for redusert avlingspotensial bør man redusere gjødsla. Et sammendrag av over 70 forsøk på Østlandet fra de 40 siste årene, presentert av Hugh Riley, viser at utsatt såing gir redusert avlingspotensial helt opp til 40% etter 40 dager utsatt såtidspunkt (fra 20 april). 40% av ei avling på 500kg tilsvarer 200kg/daa redusert avling. Ifølge Yara sin «Gjødslingsråd 2019» kan man redusere 1,6 kg nitrogen/ 100kg redusert avling. Noe som da gir -3kg nitrogen i nevnte tilfelle med såing første uka i juni.  Det kan også legges til at redusert gjødsling kan påvirke modningstida til kornet negativt, dvs kortere veksttid, men dette er ikke bevist i forsøk. 

 

Jordarbeiding

Jordarbeiding under ulagelige forhold er i utgangspunktet ikke anbefalt. Kjøring på rå jord gir pakkesaker og tetting av jord med dårlig jordstruktur og drenering som konsekvens. Jo råere jorda er ved bearbeiding desto tettere blir den og desto lavere blir avlingsutbyttet. Når kalenderen nå har bikket over på Juni begynner det imidlertid å haste for mye av det usådde arealet og man må vurdere metoder som trosser anbefalingene. For å redusere disse konsekvensene blir tiltaket å kjøre minst mulig og å unngå som best en kan elting og glitting av det øverste jordsjiktet. Det betyr at man bør tilstrebe å unngå bruk av slodden for knusing klumper. Rettere sagt, vil den ikke knuse klumpene, men kna dem sammen som en deig. 

LES MER: Slik vet du at det er klart for jordarbeiding (video)

Harving av slik jord kan i mange tilfeller gå bra, men husk at harving reduserer opptørking i de dypere sjiktet og øker følgelig risikoen for pakking. Med tradisjonelle såmaskiner på 2 og 3 meter innebærer dette mye pakking. En løsning kan derfor være å gå over til å spre ut både gjødsel og korn med to overkjøringer med kunstgjødselspreder. For deretter å harve lett med ei bred harv, ettersom dette er rå jord er vil kornet spire uavhengig av sådybde (0-4cm). Det viktigste her blir å få jordkontakt!  Helst noe som går opp med arbeidsbredden på gjødselsprederen. Vær obs på at korn har dårligere sprede egenskaper enn gjødsel, gå derfor ned på arbeidsbredden. Såing med sentrifugalspreder er nærmere beskrevet i kornmelding nr. 6, 2019. 

Tromling for å oppnå jordkontakt er ikke nødvendig! Tromling for å klemme ned stein på dette tidspunktet (les ulagelig) er ikke anbefalt. Vent på bedre vær og tørrer forhold. Tromling av åker kan gjøres helt fram til begynnende strekning. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.