Ty til terskler før tiltak

22.06.2017 (Oppdatert: 22.06.2017) Åsmund Langeland

Alvorlige angrep av skadedyr i korn er sjeldent et problem, og bare i enkelte år og områder er det lønnsomhet i bekjempelse. Områder med lettere jord og tørrere forhold, kan være mer utsatt for bladminerflue i år med forsommertørke.

Bruk alltid skadeterskler for å bedømme om tiltak mot skadedyr skal settes inn. FOTO: Åsmund Langeland

Gudbrandsdalen er preget av lett jord og mindre nedbør enn resten av Østlandet, og vi ser oftere alvorlige angrep av bladminer ue i år med forsommertørke. Det samme så vi også på Minnesund de årene for- sommertørken var et reelt problem.

 

En bladlus gjør ingen skade

Økonomiske skader på kornplanta er et resultat av at svært mange individer gjør skade, derfor betyr antallet skadedyr også noe for om skadene vil ha økonomisk betydning. Overvåker du åkeren gjennom sesongen vil du nesten hvert år se spor etter ulike skadedyr, for eksempel bladlus, næringsstikk og miner etter havrebladminérfluer, gnag etter kornbladbiller og sniler. I de fleste år er disse skadene uten økonomisk betydning og tiltak vil være bortkastet og unødvendig belastning av miljøet.

 

Skadeterskler avgjør bekjempelse

Ut fra prinsippene om integrert plantevern, som skal ligge til grunn for alle planteverntiltak på gården, skal direkte tiltak mot en skadegjører være begrunnet i et faktisk behov for bekjempelse. Forebyggende sprøyting er ikke tillat, og har heller ingen hensikt. Resultatet vil være økt fare for oppbygging av resistens og at nyttedyrene som naturlig finnes i åkeren dør, og føre til unødvendige kostnader. Regelmessig inspeksjon av åkeren og telling av lus og miner skal derfor være grunnlaget for om det er behov for bekjempelse. Vi har i dag gode skadeterskler for lus og bladminerflue. Skadetersklene angir hvor mange skadedyr det kan aksepteres på et visst vekststadium for når det er økonomisk lønnsomt å sette inn bekjempelse.

 Skadeterskler for kornbladlus – registrering av kornbladlus i åker.

Plantestadium Antall kornbladlus
Ved skyting Mer enn 3 bladlus per står eller 60 % av stråene med bladlus
Ved avsluttende blomstring 10 bladlus per strå eller 90 % av stråene med bladlus
På melkestadiet 15 bladlus per strå eller 95 % av stråene med bladlus

Bare de bladlus som sitter på flaggbladet og i akset regnes med. 

 

Kjemiske midler 

Pyretroider (Sumi Alpha, Fastac og Karate) har virkning overfor bladlus og trips, og mot bladminer ue når en bare ser næringsstikk. Biscaya er aktuelt mot bladminerflue når en ser miner på bladene.

Mavrik Vita er et nytt middel med effekt på bladlus, trips og sadelgalmygg, men ikke på bladminerflue. Middelet er svært skånsomt overfor nyttedyr og bier, og bør derfor prioriteres der virkningen er god nok.

 

Unngå resistens

Resistens er kjent for både pyretroider og Biscaya, men enda ikke i skadedyr i korn. Velg derfor alternative midler ved eventuelt andre gangs behandling.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.