Når blir det våronn?

28.03.2018 (Oppdatert: 28.03.2018) Harald Solberg

Mens NVE og andre myndigheter snakker om fare for flom, lurer de fleste av oss på tid for våronnstart. I sør har telen stort sett gått opp, så alt ligger til rette for kontrollert smelting. Bare varmegradene kommer raskt etter påske.

Ved varmegrader etter påske, ligger det an til rask våronnstart. FOTO: Morten Berntsen

Hugh Riley, forsker i NIBIO, passer på å informere oss om snø- og telemålinger på Kise. Om dette er langt sør i distriktet, sier det en del om hvordan forholdene ligger an andre steder i Innlandet også.

Telen som ble produsert i fjor høst besto av mye vann, grunnet mye regn på høsten. Når telen nå forsvinner skulle det bety at vannfylte porer i hele teledybden er blitt videt ut, slik vi kjenner til når vann fryser ellers. Når telen nå er så godt som borte og det har begynt å renne i noen grøfter, vil «frostsprengningen» gi gode muligheter for drenering av smeltende snø. Så sant det blir tidlig smeltestart ligger det under 100 mm regn de fleste steder. En smelting over 5-7 dager tilsier en dagsnedbør på ca 20 mm. Dette vil godt drenert jord greit klare å ta unna om sommeren, så vi forventer tilsvarende drenering nå når jorda tiner.

 

Blir det en tidlig eller sein vår?

Med skiløyper på alle jorder inn i påsken, og utsikter til kuldegrader gjennom hele døgnet gjennom påsken, vil vi ikke få ei spesielt tidlig våronn. Bortsett fra 2011 og 2013 forsvant både snø og tele på Kise rundt midten av mars, de siste årene. I et litt lengre perspektiv, 1960-2010, satt siste rest av tele til ca 20. mai. Vi ligger altså godt an i forhold til en normal.

 

For å spå om været må en være ekspert på abbor, ønskekvist eller andre remedier. Jeg får holde meg til statistikken. Den sier at stort sett er telen en større brems for våronnstart enn gjenstående snøsmelting. For de som ikke bor langs flomutsatte bekker og elver med fjellsnøsmelting, kan våronna komme raskt, så sant vi får dagtemperaturer som smelter snøen i fornuftig hastighet.

God påskeFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.