Vedlikehald av vatningsutstyr

03.07.2017 , Eivind Bergseth

Vi tek for oss dei viktigaste punkta for vedlikehald av vatningsanlegget.

Sett av tid til å vedlikehalde vatningsutstyret før sesongen tek til. FOTO: Åsmund Langeland

Vedlikehald av pumper og motor

 • Smøring av lager
 • Sjekke / skifte olje der akseldrev ligg i oljebad
 • Sjekk / skifte lager
 • Reinhald av pumpehjul (grus, gras, mose etc)
 • Sjekke at el-styringer virker: pressostat, motorvern, temperaturfølar etc. 

 

Vedlikehald av vatningsmaskin

 • Smøring
 • Tette lekkasjer
 • Gir / drev
  • Kontroller om det er slark i lager / fôringer
  • Skift olje, smør lager
 • Innspoling
  • Sjekk at innspolinga går rett, vender ved endeveggen på trommelen og at slangen legg seg fint. 
 • Turbin
  • Sjekk at turbinen går lett og at det ikkje er slark i lagra. Eventuelt skift lager.
  • Reinsk turbinhjulet for grus og ureinske. Turbinhuset må da opnast. 
 • Bremse
  • Sjekk at bremsen virkar. Skift eventuelt bremseband. Utan bremse blir slangen ugrei ved utdraging av slangen. 
 • Stoppmekanisme
  • Prøvekjør stoppmekanismen på maskina slik at ein er sikker på at både vatnet blir stengt av og at inndraginga stopper når spreiaren kjem inn til maskina. 
 • Manometer
  • Kontroller at dette fungerer
 • Spreder / vendemekanisme
  • Sjekk at vendemekanismen på sjølve spreiaren er rett innstilt
  • Bruk rett dyse i forhold til ønska vassmengde og vasstrykk ein har.
  • Kontroller mängda ved å sette ut vassmålar
 • Dreiekrans
  • Reinsk og smør dreiekransen slik at det er lett å dreie maskina i rett retning. 
 • Parkeringsstøtter

 

Kontroll av rørsystem

 • Start opp i god tid før vatningssesong
 • Sjekke at det ikkje er lekkasjar
 • Sjå etter at kranene går lett

 

På nyare maskinar har ein datautstyr for regulering av vassmengder langs heile uttrekket. Pass på at dette er i orden ved oppstart. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.