NLR Grovfôrøkonomi og klima

23.09.2020 (Oppdatert: 14.12.2020)

NLR Grovfôrøkonomi og klima setter pris på graset ditt

Grovfôret ditt er gull verdt. Med NLR Grovfôrøkonomi og klima beregner vi kostnaden på din dyrkings- og høstingslinje. På den måten finner vi ut hva det koster deg å produsere én fôrenhet. Regnestykket går helt fram til fôret er levert foran fjøsdøra. 

Når dette først er registrert, er det lett å beregne utslag i gårdens grovfôrpris ved én eller flere aktuelle endringer i dyrkinga, høstinga og mekaniseringa. 

Rådgiverne bruker et egetutviklet program for å beregne gårdens grovfôrpris. Data samles inn fra gårdens regnskap og gårdbrukerens registreringer. En rådgiver fra NLR Innlandet kommer ut til gården din og legger inn alle nødvendige data sammen med deg som bonde. En rapport utarbeides i etterkant. Denne danner grunnlaget for videre diskusjon om aktuelle tiltak i grovfôrdyrkinga og -høstinga på din gård. Når kartlegginga først er gjort, kan man enkelt regne på alternativer for hvordan du kan produsere billigere grovfôr. Rådgiveren har også kompetanse til å diskutere tiltak for bedre grovfôr. 

NLR Grovfôrøkonomi og klima kan brukes i alle grovfôrproduksjoner, både mjølk- og kjøttproduksjon på storfe og i sauehold. 

 

Les om gårdbrukeres erfaring med NLR Grovfôrøkonomi og klima

> Investerte for godt grovfôr

> Høye avlinger gir rimelig fôr

 

Hva koster en gjennomgang med NLR Grovfôrøkonomi og klima

NLR Grovfôrøkonomi faktureres etter medgått tid. For medlemmer koster det kr 825,- per time. NLR Grovfôrøkonomi og klima tar i gjennomsnitt fire timer per gårdsbruk. 

 

Bestill gjennomgang med NLR Grovfôrøkonomi og klima nå. 

Fyll ut nødvendig informasjon i feltene under, og du blir kontaktet av en rådgiver for nærmere avtale. 

NLR Grovfôrøkonomi

NLR Innlandet tilbyr grovfôrprodusenter en gjennomgang med NLR Grovfôrøkonomi for å finne prisen på grovfôret. 

Har du spørsmål til NLR Grovfôrøkonomi, kontakt vår rådgiver Ragnhild Sjurgard. 

> Ragnhild SjurgardFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.