Inspirasjonsdag

25.04.2018 (Oppdatert: 25.04.2018)

Oppland Fylkeskommune og Oppland Bondelag vil, sammen med forsknings- og formidlingsmiljøenen NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, arrangere en inspirasjonsdag for bønder i Oppland på NIBIO Apelsvoll, Østre Toten, torsdag 16. august. 

Ny kunnskap og teknologi for bønder (nåværende og kommende) er agendaen for dagen, og arenaen er Senter for presisjonslandbruk på NIBIO Apelsvoll. Arrangementet er en del av Oppland fylkeskommunes satsing på bioøkonomi. 

 

Håkon Skaug forteller deg hvorfor du må være med: 

 

Kjekt å vite om Inspirasjonsdagen

> Program