Kalender

Våre aktiviteter

Fagdag korntørking og lagring

Fuktig høst skaper interesse for korntørker

22.11 - 22.11, Bydestua på Hoffsvangen, Tømmerholsvegen 320, 2850 Lena

En fuktig innhøstingssesong setter egen korntørke på dagsorden. NLR Innlandet inviterer i samarbeid med Oppland Bondelag til fagdag om korntørker og kornlagring

Les mer ›

Fagdag erosjon og avrenning

Gran rådhus

24.11 - 24.11, Gran rådhus, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

NLR Innlandet arrangerer fagdag om erosjon og avrenning.

Les mer ›

Jordstruktur og kjøreskader

28.11 - 28.11, Felleskjøpet på Lena

Årets sesong var værmessig meget utfordrende. Vi tar en gjennomgang av tiltaka framover.

Les mer ›

Sauekurs – del 2

Lillehammer

29.11 - 29.11, Møterommet på FK Lillehammer

Kurset er i samarbeid med lokallag av NSG. I sept. hadde vi markdagar om haustbeite som den fyrste av 3 samlingar.

Les mer ›

Sauekurs – del 2

Vinstra

30.11 - 30.11, Landbrukssenteret, Strandgata 54 Vinstra

Kurset er i samarbeid med lokallag av NSG. I sept. hadde vi markdagar om haustbeite som den fyrste av 3 samlingar.

Les mer ›