Kalender

Vedlikehold av dreneringssystem

Møterommet Tingvoll Bagn, Valdres

21.09 - 21.09, Møterommet Tingvoll Bagn, Valdres

NLR Innlandet inviterer til fagdag med foredrag om etablering og vedlikehold av dreneringssystemer. Etterpå befaring og diskusjon på grøftefelt hjå Svein Erik Wold på Brattrudsetre.

Les mer ›

Markdag haustbeite til sau Vinstra

Hjå Mari Synnøve Åsen Slåen og Øystein Slåen

21.09 Mari Synnøve Åsen Slåen og Øystein Slåen, Skåbuvegen 240, 2640 Vinstra

Markdag om haustbeite til sau: korleis utnytte beita best mogleg, aktuelle vekstar i tillegg til hå- og kulturbeiter.

Les mer ›

Markdag på Myra fellesseter, Gausdal Vestfjell

22.09 Myra Fellesseter i Gausdal Vestfjell

Vi inviterer til markdag i prosjektet "Satsing på fjell-landbruket i Lillehammerregionen 2017/19". Vi ser på nydrenert og nysådd areal, og drøfter dyrkingsspørsmål for fjelldrift.

Les mer ›

Markdag om fjellbeite ved Yddin i Øystre Slidre

26.09 - 26.09, Oppmøte ved Yddin Fjellstue

Vi ser på beitekvaliteten for storfe og sau. Bruk og skjøtsel av beitemarka. Jørgen Todnem frå NIBIO deltek.

Les mer ›

Vedlikehold av dreneringssystem

Slettås samfunnshus, Trysil

05.10 - 05.10, Slettås samfunnshus, Trysil

NLR Innlandet inviterer til fagdag med foredrag om etablering og vedlikehold av dreneringssystemer. Etter lunsj gjennomgang av planlagt og gjennomførte dreneringstiltak hos Eirik Valdem.

Les mer ›