Vi tar en befaring over jord som har blitt grøfta og prater om valg av rørdimensjoner, type og mengde filtermateriale, kanalsystem, tilskudd, grøftespyling, vedlikehold og eventuelle andre spørsmål som dukker opp.

Oppmøte: Budorvegen 560, 2340 Løten kl 11:00.

Antatt tidsbruk er 2-3 timer.

Enkel servering.

Vel møtt!


Arrangementet er gratis og støttet med midler fra Fylkesmannen i Innlandet.