Agenda for møtet

Optimale frøblandinger

Oppfølging fra forrige møte... Hvordan finne de beste frøblandingene? Strandsvingelforsøkene er oppgjort, spennende resultater å formidle.
Ved Franz Anders Bakken, NLR Innlandet


Klimasmart husdyrgjødselhåndtering

Lystgass til besvær... Synnøve Rivedal fra NIBIO vil gi oss dypdykk i hvordan denne sterke klimagassen kan handteres på en best mulig måte innen grovfôr- og husdyrproduksjon.

Hvordan håndtere lystgass inn i Klimakalkulatoren
Ved Svein Skøien, prosjektleder i Klimasmart Landbruk

Møtet arrangeres i regi av prosjektet 10% større grovfôravling og bedre fôreffektivitet. Møtet arrangeres som et åpent møte på Teams.

Påmelding til solveig.goplen@tine.no, eventuelt SMS 909 57 493