Grovfôr-webinar torsdag 18. mars, valfritt kl. 10.00 eller kl. 20.00

Teams-møte primært for nye gardbrukarar i Valdres, der tilsette i NLR Innlandet gir ei nyttig orientering om temaer innanfor grovfôrdyrking.

  1. Obligatoriske kurs og andre tenester – Kva tilbyr NLR Innlandet? v/ Magnhild Strand
  2. Gjødslingsplanlegging og uttak av jordprøver v/ Berit Hilmen-Svanheld
  3. Attlegg til eng og val av frøblanding v/ Magne Vingdal
  4. Korleis oppnå ønska mengde og kvalitet av grovfôr? v/ Sveinung Sandberg

Velkommen til å bli med på webinaret på PC eller mobil-app.

Klikk her for å bli med på møtet kl. 10.00-11.00