Kalking og ugraskamp

Agenda:

  • Kalkbehov og kalking, ved Eivind Bergseth, rådgiver NLR Innlandet
  • Ugraskamp ved fornying og i engåra, ved Ole Jakob Ulberg, rådgiver NLR Innlandet

Som erstatning for våre vanlige våronnmøter arrangerer vi en liten serie fagwebinarer, på onsdager fram mot våronnstart. Vi begrenser tema og tid på hvert møte, og gir deg mulighet til å stille spørsmål. Vi tar ikke opp møtene, så benytt anledningen til faglig oppdatering nå.

MG 2314