Frøblandinger og proteindyrking

  • Valg av frøblandinger, grønnfôr og dekkvekster til storfe og sau.
  • Økt proteindyrking.

Kl. 19:30 - 20:30: For dal- og fjellbygdene, Oddbjørn Kval-Engstad, rådgiver grovfôr i NLR Innlandet

Kl. 20:30 - 21:30: For flatbygdene, Franz Anders Bakken, rådgiver korn og grovfôr i NLR Innlandet

Som erstatning for våre vanlige våronnmøter arrangerer vi en liten serie fagwebinarer, på onsdager fram mot våronnstart. Vi begrenser tema og tid på hvert møte, og gir deg mulighet til å stille spørsmål. Vi tar ikke opp møtene, så benytt anledningen til faglig oppdatering nå.

3 A7 A9122