Fôrdyrkingsplan: hvordan oppfylle ønsker fra husdyrholdet om kvalitet og mengde på gardens egne ressurser, på kort og lengre sikt.

  • Rådgiving med planlegging og oppfølging gjennom sesongen fra fôrbudsjett til avlingsregnskap før vinterfôringa, Oddbjørn Kval-Engstad, rådgiver grovfôr i NLR Innlandet.
  • Slik samarbeider vi om fôrdyrkingsplan i praksis, Stein Jørgensen, rådgiver grovfôr i NLR Innlandet, og Peder Dobloug, gardbruker fra Helgøya på Hedmarken.

Klikk her for å bli med i møtet

Som erstatning for våre vanlige våronnmøter arrangerer vi en liten serie fagwebinarer, på onsdager fram mot våronnstart. Vi begrenser tema og tid på hvert møte, og gir deg mulighet til å stille spørsmål. Vi tar ikke opp møtene, så benytt anledningen til faglig oppdatering nå.

Provebotte Grefsheim Foto Morten