Regenerativt landbruk kari

I regenerativt landbruk er ikke metoden, men resultatet, som teller.

Hege Sundet jobber som rådgiver i NLR Østafjells, og er en av NLR sine fagressurser på jord som deltar i et nasjonalt kompetansenettverk for regenerativt landbruk.

Hun vil fortelle hva som fyller begrepet, og vise eksempler fra Norge og utlandet på landbruk som regenererer jord og økosystemer. Hun vil også fortelle deg hva NLR kan bidra med for at din gård skal bli regenerativt, og hva som finnes av overvåkningssystemer for å sikre at drifta er på vei i riktig retning.

Agenada for møtet

  • Hva fyller begrepet, og eksempler fra Norge og utlandet på landbruk som regenererer jord og økosystemer.
  • Hva kan NLR bidra med for at din gård skal bli regenerativt?
  • Hva som finnes av overvåkningssystemer for å sikre at drifta er på vei i riktig retning.
  • Derfor brukes et helhetlig rammeverk for beslutninger.

Bli med i møtet