Autorisasjonskurs plantevern: Kveldskurs fordelt over to kvelder, hvor du må delta på begge kveldene.

Tid: Mandag 15. mars kl 19.00 til 22.00 og onsdag 17. mars kl 19.00 til 22.15

Sted: Teams

For deltakere på grunnkurs kommer i tillegg obligatorisk gjennomføring av digital praksisdag. Deltakere på dette kurset får tilsendt utfyllende informasjon om dato og gjennomføring av praksisdag.

Pris

Alle oppgitte priser er ekslusiv merverdiavgift

Grunnkurs (de som tar autorisasjonskurset for første gang)

Kr: 2 400,- for medlemmer
Kr: 3 400,- for ikke-medlemmer

Fornying

Kr: 1 600,- for medlemmer
Kr: 2 800,- for ikke-medlemmer

Kurslitteratur

Til kurset er det utarbeidet to pensumbøker; ei grunnbok og ei arbeidsbok. Disse selges samlet for kr 800,- (inkl. porto). Bestilling av disse gjøres samtidig som kurspåmelding.

Dersom du har bøker fra tidligere kurs, kan disse benyttes ved fornyingskurset.

Plantevernkurs