Rundballer utgjør en betydelig kostnad i landbruket og det er et øktende fokus på plast som miljøproblem. Flere vurderer å bygge plansilo som erstatning eller supplement til rundballer. Sør-Aurdal kommune og NLR Innlandet inviterer derfor til møte på nettet om temaene plastproblematikk i landbruket, hvordan bygge plansilo og hvordan oppnå god kvalitet på surfôret.

Dag: Torsdag 22. april

Tid: 14.00-16.00

Sted: På nettet i Teams

Klikk her for å bli med på møtet

Logg deg på fem minutter før møtet for å være sikker på at det ikke blir dataproblemer.

Program:

  • Velkommen v/Gunhild Bergene, Sør-Aurdal kommune
  • Plastproblematikk i landbruket v/Magnhild Strand, NLR Innlandet
  • Ulike bygningsløsninger for plansilo og investeringskostnader v/Einar Dobloug, NLR Innlandet
  • Mekaniseringslinjer til plansilo. Kostnader ved disse og hvordan få god fôrkvalitet v/Aslak Botten, NLR Østafjells

Møtet er støttet gjennom klima- og miljømidler fra Statsforvalteren.

Klikk her for å bli med på møtet

Pakking i plansilo
Pakking i plansilo (Foto: NLR Østafjells)