NLR Innlandet og lokalebondelag inviterer med dette til våronnmøte første torsdag etter påske. Vi har fokus på aktuelle våronntips, så sett av 90 min, enten i en utvidet lunsj, eller på kveldstid. Vi tror tiden vil betale seg, da oppdatert kunnskap, basert på observasjoner og dokumentasjon, vil gi de rette beslutninger når en står foran et valg

Innleggene vil bli presentert av kornrådgivere i NLR Innlandet

Agenda

I forkant – status og vurderinger (Harald Solberg)

 • Tele – finnes det tele i kornområdene?
 • Våronn og tele – spadetest
 • Såtidspunkt til ulike kornarter
 • Gjødsling av høstsådde vekster og tele

Gjødsling av korn (Åsmund Langeland)

 • Alt om våren kontra delt gjødsling
 • Valg av gjødseltype – Fullgjødsel kontra NPK- eller NS-gjødsel
 • Vurderinger av riktig N-mengde – oppsummering av langvarige gjødslingsfelt
 • Gjødsling med N og P etter jordprøvekart – hvordan få til variabel tildeling

Kalking (Harald Solberg)

 • Jordprøvetaking – tett eller normalt
 • Optimal pH for ulike vekster
 • Vekstproblemer ved for lav- og for høy pH
 • Variabel tildeling; hvordan utføre oppkalking ved ulike pH-nivåer, samlet økonomi ved variabel kontra fast tildeling

Såkornvalg (Erik Aaberg)

 • Hva finnes igjen på lager
 • Hva anbefaler vi for årets såing
 • Hva skal du se etter til høsten?

Kort om klimarådgiving (Petter Bjørge Fredriksen)