Inn på tunet – fra godkjenning til markedstilgang

Kurs over fire kvelder

Kurset passer for deg som ønsker å starte Inn på tunet (IPT) på gården. Vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer på kurset.

Pris: kr 2 000,- per deltaker.

Påmelding innen 24. mai. Begrenset antall plasser.

Mål med kurset:

  • Tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte.
  • Få god kjennskap til Matmerk sitt kvalitetssystem for IPT. Kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy.
  • Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid.
  • Få kunnskap om ulike Inn på tunet-konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke krav stilles.
  • Få økt bevissthet om marked og kjøpsatferd hos kundene.
  • Få kunnskap om prissetting og kontraktskriving, forretningsmodell og organisering.
  • Ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud, og bevissthet på egen rolle.


Program

31. mai kl 18.00 – 21.00

KlokkeslettProgram
Fra kl 17.30Oppkobling på Teams
18.00 – 18.20Velkommen og forventninger til kurset
18.20 – 19.00

Inn på tunet – en verden av muligheter.
Inn på tunet-konseptene og krav til tilbyder
Markeds- og kjøpsatferd hos våre kunder

19.00 – 19.10Pause
19.10 – 20.00

Godkjent Inn på tunet

Organisering, bakgrunn og mål med revisjonsordningen til Matmerk

20.00 – 20.10Pause
21.10 – 21.00HMS-arbeid, generelt krav til systematikk, mål og innhold (standard 2, KSL)

2. juni kl 18.00 – 21.00

KlokkelsettProgram
Fra kl 17.30Oppkobling på Teams
18.00 – 19.00HMS og kvalitet i Inn på tunet (standard 11, KSL)
19.00 – 19.10Pause
19.10 – 20.00Kartlegging, risikovurdering, tiltak, beredskap
20.00 – 20.10Pause
20.10 – 20.40Kartlegging, risikovurdering, tiltak, beredskap, fortsetter
20.40 – 21.00Forberedelse til gruppearbeid

7. juni kl 18.00 – 20.00 – gruppearbeid

Tema: Jobbing med mål, kartlegging og risikovurdering i eget tilbud

9. juni kl 18.00 – 21.00

KlokkeslettProgram
Fra kl 17.30Oppkobling på Teams
18.00 – 19.00Oppsummering fra gruppene
19.00 – 19.10Pause
19.10 – 20.00

Salg av tjenesten

Kontrakter og prissetting
Forsikringer
Forretningsmodell og organisering av tilbudet

20.00 – 20.10Pause
20.10 – 20.40Meg som tilbyder, etiske vurderinger og profesjonalitet
20.40 – 21.00Oppsummering og avslutning

Kursholdere

Linn Thorud, Fagleder og HMS rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.
Har 17 års erfaring som HMS rådgiver innen landbruk i Trøndelag, Gudbrandsdalen og de siste årene på Hedmarken. Hun har hele den tiden holdt ulike kurs og foredrag om HMS i landbruket både i tradisjonelt landbruk, men også for de som bruker gården til Inn på tunet virksomhet. Linn er utdannet innen husdyrfag og har selv hatt sauehold på sitt småbruk i Elverum. I dag er det noen høner, et par katter og både gjeterhund og fuglehund på bruket. Hun er opptatt av hvor viktig Inn på tunet er for de som benytter tilbudet og at de kommer til en gård der sikkerheten og kvaliteten er høyt prioritert.

Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA.
Har praktisk erfaring i å bygge opp et tilbud med bruk av gårdens materielle og menneskelige ressurser, gjennom arbeid med Inn på tunet på egen gård og som rådgiver til andre gårder. Har i mange år arbeidet med markedsføring, avtaleforhandlinger og prissetting av Inn på tunet i samvirkeforetaket. Er valgt som leder av Norges Bondelags Inn på tunet – utvalg.