Hver sommer arrangerer NLR Viken og frøavlerlaget felles markvandring. Kvelden inneholder både faglige tema og en god pause med jordbær og is. Markdagen er åpen for alle medlemmer tilknyttet NLR Viken eller frøavlerlaget, og passer både for både unge og gamle, nye dyrkere og de mer erfarne.

Tid og sted

Årets markdag er 22. juni kl 18.00 hos Ståle Brattestå i Revetal. Oppmøte og parkering på gården. Adresse: Myreveien 29. Ta med egen stol eller noe å sitte på!

På markdagen ser vi på flere arter frø, korn og høstraps som dyrkes i området:

  • Frø: Her er det frøeng med engsvingel og rødsvingel. Vi ser også på storskalaforsøk med ulike strategier for vekstregulering i timotei frøeng.
  • Korn og oljevekster: På gården dyrkes såkorn av den nye sorten Betong. Vi ser også på en åker med sorten seniorita og tar en tur innom høstraps og diskuterer strategi for innhøsting og etablering av neste års høstraps.
  • Vi ser på ny korntørke på gården

Tradisjon tro blir det selvsagt servering av årets jordbær og is, kaffe og mineralvann og mulighet til å slå av en prat med gamle og nye kjente.

Velkommen!


Minner om koronatiltak. Bli hjemme dersom du er syk.

Påmeldingsfrist 21. juni kl.20