Norsk Landbruksrådgiving inviterer til digital markvandring i ribes (solbær, rips og stikkelsbær) onsdag 15. september kl 18.30-21.00.
Arrangementet er en oppfølging av kursserien som ble avholdt høsten 2020.
Fokus blir på dyrkingsopplegg, omsetning og eventuelt videreforedling hos dyrkere i Østlandsområdet, både dyrking for videreforedling og espalierdyrking for friskkonsum.
Det blir mulighet for spørsmål og diskusjoner.

Kl 18.30-18.45 Velkommen, innledning

Sigrid Mogan

Kl 18.45-19.05 Bærgården, industriproduksjon og espalier

Ny generasjon tar over etablert bedrift (øko og konvensjonell)

Sondre Solberg/ S.Mogan

Kl 19.05-19.20 Ingeborg og Andreas - Nye ribesdyrkere ved svenskegrensen

Andreas Rønning

Kl 19.20-19.35 Sagaplant, plantemateriale

Lill-Iren Hansen

Kl 19.35-19.45 Pause

Kl 19.45-20.00 Mine erfaringer som øko-ribes-dyrker

Sidsel Marie Gjerlaug

Kl 20.00-20.20 Økologisk solbær - "Hvoslef-metoden"

Helge Hvoslef

Kl 20.20-20.40 Konvensjonell og økologisk solbærdyrking
for maskinhøsting (Paralelldyrking)

Stine Mølstad

Kl 20.40-21.00 Spørsmål, diskusjon, oppsummering


Arrangementet er gratis og åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving.
Link til Teams-møtet sendes ut dagen før møtet.

Mål for arrangementet: Erfaringsutveksling mellom øko- og økointeresserte dyrkere av ribes.

Målgruppe: Nye og etablerte økodyrkere eller andre som er interessert i økologisk ribes.