NLR Innlandet saman med landbrukskontoret i Ringsaker inviterer til fagdag.

Dreneringsøkta starter med gjennomgang av dreneringsprinsipp og materialvalg: Grøftedjup, avstand mellom grøfter, filtermaterial, rørtyper og dimensjon, sugegrøfter og samlegrøfter, avskjæringsgrøfter og grøfteutløp.

Temaet omhandlar også grøfteutstyr og spyling, samt kostnad og tilskott for drenering.

Oppmøte på Madhuset (Tingnes kafeteria), Nes på Hedmark, kl. 11.00. Deretter demonstrasjon av grøfting ute på Frydenlund, Bryggevegen 35, Nes.

Kaffeservering.

Vel møtt!