Faguka 2021

Norsvin Hedmark kjenner på frustrasjonen omkring det med grisemøkka og dens utfordringer pga. store mengder strø, og ønsker vi å ha fokus på møkk. Sammen med NLR Innlandet inviterer vi til møte i låven på Blæstad torsdag 2. desember.

Slik fungerer en gjødselseparator, og gjødsling i 2022 for svineprodusenter.

Agenda:

  • Velkommen og kort praktisk info ved Ole Bjarne Enger (leder)
  • Grønt Maskin har med en demomaskin på gjødselseparator, og holder et innlegg
  • Gjødsling i 2022 for svineprodusenter – verdien og bruken av husdyrgjødsel ved NLR Innlandet

Enkel bevertning.

Grunnet økende smitte må vi ha påmelding. Påmelding til Terje Heggelund innen 21.11.21 på e-post: terje.heggelund@felleskjopet.no eller tlf: 414 31 556

Alle som melder seg på blir varslet hvis nye begrensninger inntrer.