MG 3680

Faguka 2021

Etter fire år med uttesting av kombinasjoner jordarbeiding- og såmaskiner, inviterer vil til en avslutning av arbeidet.

Agenda

  • Erfaringer med ulike jordarbeidinger v/ deltakende bønder
  • Erfaringer med ulike såmaskiner v/ deltakende bønder
  • Resultater fra utprøvinga v/ Harald Solberg, NLR Innlandet
  • Presisjon i jordarbeiding og kornsåing. Hva finnes / kommer og hvilken effekt kan vi forvente v/ Åsmund Langeland, NLR Innlandet.

Registrer din deltakelse. Møteavgift dekker lunsjservering. Betales med Vipps på møtet.