Påmeldingen er dessverre avsluttet

Kornskolen økonomi er ment som et lavterskeltilbud for de som skal overta eiendom eller nylig har overtatt en eiendom, men mange kan nok ha nytte av dette. Forkunnskaper bør være kornskolen eller allerede litt erfaring fra korndrift. Kurset går over tre kvelder der vi skal gå gjennom det grunnleggende innen gårdsøkonomi og lønnsomhet i kornproduksjon. Målet er å kunne bedre lønnsomheten i kornproduksjonen.

Det er planlagt fire kurs i NLR Øst til vinteren: Sør-Hedmark, Flisa, Hvam og i Østfold. Følg med på Øst-nytt for tid og sted. Det vil være påmelding med antallsbegrensning.

Kveld 1

 • Kornøkonomi og målsetting
 • Økonomiske ord og uttrykk
 • Regnskap, moms, bilagshåndtering
 • Jevn inntekt – Trygderettigheter og pensjon
 • Privatøkonomi
 • Budsjettering
 • Tilskudd - Frister og muligheter

Kveld 2

 • Dekningsbidrag, faktorene som avgjørende regnestykket
 • Art og sortsvalg – Jordarbeiding – Driftsopplegg
 • Kjøp og salg av varer – Riktig tidspunkt
 • Faste kostnader
 • Forsikring av mennesker og materiell

Kveld 3

 • Mekaniseringsøkonomi - regneark
 • Finansiering og likviditet: Lån og leasing
 • Jordleie – Nydyrking – Kjøp av jord
 • Hva er lønnsomheten i kornproduksjonen
 • Å lede seg selv og en bedrift